Vad pedagogen kan göra

Vad pedagogen kan göra

I alla övergångar har pedagogen en central roll som kommunikatör och stöd. Det handlar bland annat om delaktighet, att involvera barnen i det som ska hända så att de får koll och sedan påminna om det som ska hända härnäst. Pedagogen behöver kunna känna av vilka barn...
Vad pedagogen kan göra

Hjälpmedel och knep

Det finns flera olika typer av hjälpmedel och stöd för att klara av övergångar. Många pedagogiska strategier är också till hjälp för att underlätta vid förändring.  Visuellt stöd Flera av de hjälpmedel som kan vara mycket effektiva jobbar med visuellt stöd. Att...
Vad pedagogen kan göra

Miljö

För att underlätta övergångar i förskolan behöver vi se över och anpassa den miljö som övergångarna sker i. Det kan handla om att skapa så kallade tydliggörande miljöer genom att intryckssanera. Men det kan också handla om att utnyttja ett fysiskt miljöbyte som att gå...
Vad pedagogen kan göra

Struktur och rutiner

Aktivitetsbyten eller fysiska förflyttningar är ofta förknippade med röriga situationer.  Det är inte ovanligt att problemskapande beteende uppstår just i dessa övergångar. Därför är det viktigt att se över hur dagen är strukturerad och vilka rutiner för övergångar...
Vad pedagogen kan göra

Inledning

För att klara av övergångar behöver barnet kunna avsluta det hen håller på med, kunna byta fokus, veta vad som ska hända sedan och ha en rimlig tidsuppfattning. Det här är exempel på några av de förmågor som behöver aktiveras i en övergång. Dessa förmågor utvecklas...