Struktur och rutiner

Aktivitetsbyten eller fysiska förflyttningar är ofta förknippade med röriga situationer.  Det är inte ovanligt att problemskapande beteende uppstår just i dessa övergångar. Därför är det viktigt att se över hur dagen är strukturerad och vilka rutiner för övergångar som finns.

Struktur i övergångar

Genom att skapa en tydlig struktur för veckan och dagen som barnen känner igen görs tillvaron begriplig. Detta görs genom att aktiviteter återkommer på särskilda tidpunkter såsom till exempel arbete i temagrupper, samlingar och när lunch och mellanmål äts. För barnens förståelse och överblick kan det vara bra att visualisera dagens och veckans händelser genom scheman och aktivitetstavlor.

Rutiner för övergångar

Genom att påminna om de aktiviteter som ska ske under dagen och vad som kommer härnäst, blir övergångarna mer förutsägbara och därmed lättare att hantera. Övergångarna underlättas också av välbekanta rutiner såsom att det till exempel  är samling innan lunch, toa innan utgång och handtvätt efter toabesök. Barnen kan lättare behålla lugnet i situationen, eftersom de kan förutsäga vad som ska ske. Dessutom är återkommande rutiner viktiga för att pedagogen ska komma ihåg att påminna och tydliggöra händelseförlopp.

PRAKTISKA TIPS

 • Ge tid till övergångar, då de kan vara besvärliga och skapa stressande situationer för barn.
 • Ligg steget före och förbered övergångar både muntligt och med bildstöd. Prata om och visa varje nytt moment innan det händer.
 • Veta vad som sker efter nuvarande aktivitet för en smidigare övergång, till exempel efter maten är det vila.
 • Ha bestämda platser vid lunch för att undvika otrygghet och på så sätt underlätta övergången till lunch.
 • Ha en tydlig samlingspunkt i rummet där barnen vet att de ska vänta på pedagogen.
 • Ha gärna både plan B och plan C ifall något inte fungerar som planerat.
 • Övergångar går ofta smidigare i mindre grupper. Ta en liten grupp i taget till hallen, toaletten, tvätta händer.
 • Tydliga avslut underlättar för många barn.
 • Ge tid till att avsluta en aktivitet innan nästa påbörjas.
 • Olika barn har olika hjälpbehov i samband med övergångar.
 • Skapa igenkänningsfaktorer i övergångar, till exempel att alltid vänta på samma plats innan maten, sjunga samma sång innan samlingen, etc.
 • Använda sig av turordningar.
 • Efter maten, en i taget får duka av och gå från bordet, får instruktion vad den ska göra nu.
 • Vissa barn kan behöva gå först eller vänta till sist för att underlätta övergångar.
 • Skapa kända gemensamma rutiner som hålls kvar över tid.
 • Planerad vuxenfördelning samt gemensamt förhållningssätt och bemötande vid övergångar.
 • Använd gruppen som resurs, några barn kan leda och visa vägen för andra barn.
 • För vissa barn är det bra om föräldrarna ringer innan hämtning så att pedagogen hinner förbereda barnet.
 • Presentera ett moment/steg i taget istället för att tala om hela händelseförloppet på en gång.
 • Innan hämtning, påbörja inga nya aktiviteter, aktivera barnen med något som är lätt att avsluta, pussel eller enkelt spel.