Publicerat

Jag har författat såväl böcker som kapitel i böcker och mindre skrifter. Här finner du även länkar till tidskrifter och forum jag medverkar i, artiklar, filmer och poddar jag varit med i samt olika verksamheters hemsidor.

Samtalsmetoder i förskolan

I den här boken får du redskap att kommunicera med alla barn i din grupp – inte minst de som av olika anledningar ofta krockar med vardagen.

Hjärna i förskolan

I denna nya upplaga av boken Hjärna i förskolan har innehållet uppdaterats och nya texter tillkommit om bland annat motivation, hälsofrämjande rörelse, konstruerade känslor, att hantera utbrott och lågaffektivt bemötande.

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.

Samtalemetoder i skolen

På en konkret og inspirerende måte beskrives enkle, men virkningsfulle samtalemetoder som gjør det enklere for deg å forstå og nå fram til elevene dine.

Samtalsmetoder i skolan

I Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga aktiviteter, lösa konflikter etc.

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla studenter, med eller utan diagnos.

Få familjen att funka

Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför. Boken är också inläst som ljudbok av David Edfelt.

Autism och ADHD i fritidshemmet

Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill dra nytta av elevernas styrkor och utveckla verksamheten så den blir tillgänglig för alla elever.

Autism och ADHD i gymnasiet

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga.

Rabalder i barnehagen

Uro og krangling er en del av barnehagens hverdag. Stort sett lar problemene seg løse, men noen ganger blir man sittende fast i handlingsmønstre som forsterker konfliktene. Denne boka viser hvordan pedagoger og barnehagepersonale kan tenke og handle i en rekke utfordrende situasjoner.

Tydliggörande pedagogik i förskolan

I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen.

Beteendeproblem i förskolan

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

Artiklar

"Rättvisa är att behandla barn olika"

Artikel i Special Nest med David Edfelt

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

Skolvärlden skriver om Tipsbanken 150121

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer

Medverkar i…

A

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

Spotify

Podcaster

Soundcloud

Stitcher

A

Podcast: David & Bo pratar pedagogik

Psykologerna David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserad kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Spotify

Podcaster

Soundcloud

Stitcher

Tunein

Video

Utmaningar i förskolan – Webbkurs
Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Den här webbkursen ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Lågaffektivt bemötande i förskolan – Webbkurs

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.


David pratar på Hjärndagen 2019

David Edfelt, psykolog och författare, berättar om arbetet med att använda kunskap om hur hjärnan fungerar och utvecklas för att främja barns lärande, utveckling och välmående. Inspelat den 15 november 2019 på Chinateatern i Stockholm. Arrangör: Forskning & Framsteg.


Särskilt stöd och anpassningar i förskolan – Lärlabbet säsong 7 avsnitt 4

Hur kan anpassningar och särskilt stöd få en naturlig plats i förskolans verksamhet? Psykolog David Edfelt framhåller ett proaktivt arbetssätt. Ta en situation i taget och när den fungerar, börja med nästa. Hjälp barnen att få känna att de lyckas råder han. Ha alla barns behov i fokus när aktiviteter planeras. Det gäller särskilt barn som har fysiska funktionsnedsättningar, säger Anna Johansson från Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling
Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Och pedagogerna påverkar denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan förskolan bidra till en miljö som främjar barnens utveckling, lärande och välmående. Psykolog David Edfelt i ett samtal med Anna Ehn, SvD, om barnets och hjärnans utveckling, hur hjärnan fungerar och hur vi kan förstå våra olikheter.

Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling

Vad är det som gör att vissa barn har lätt att följa med i vardagens aktiviteter medan det för andra barn kan vara mycket utmanande? David Edfelt, leg. psykolog, ger ett smakprov av sin föreläsning under konferensen” Med fokus på toddlare i förskolan” där han kommer att prata mer om vad som gynnar barns utveckling.

Designa vardagliga situationer så att de funkar – Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Klipp från onlinekursen “Lågaffektivt bemötande i förskolan”, av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Läs mer…