Publicerat

Jag har författat såväl böcker som kapitel i böcker och mindre skrifter. Här finner du även länkar till tidskrifter och forum jag medverkar i, artiklar, filmer och poddar jag varit med i samt olika verksamheters hemsidor.

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla studenter, med eller utan diagnos.

läs mer

Få familjen att funka

Få familjen att funka

Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför. Boken är också inläst som ljudbok av David Edfelt.

läs mer

Autism och ADHD i fritidshemmet

Autism och ADHD i fritidshemmet

Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill dra nytta av elevernas styrkor och utveckla verksamheten så den blir tillgänglig för alla elever.

läs mer

Autism och ADHD i gymnasiet

Autism och ADHD i gymnasiet

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga.

läs mer

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Tydliggörande pedagogik i förskolan

I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen.

läs mer

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.

läs mer

Hjärna i förskolan

Hjärna i förskolan

Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter.

läs mer

Beteendeproblem i förskolan

Beteendeproblem i förskolan

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld.

läs mer

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

läs mer

Artiklar

En tydligare vardag

”Tillvaron behöver vara meningsfull vilket den blir när barnet gör sådant som engagerar.”

Artikel av David Edfelt i Förskoletidningen #2 2020

Förstå stökiga elever

Stökiga elever kan vara en stor utmaning för lärare. Hur ska vi förstå och arbeta med stökiga elever? Artikel från Lärarnas Nyheter publicerad den 1 november 2011.

"Rättvisa är att behandla barn olika"

Artikel i Special Nest med David Edfelt

Kjeft gjør større skade enn nytte

Artikel i norska nättidningen för föreskolan Barnehage.no med David Edfelt, 160414

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

Skolvärlden skriver om Tipsbanken 150121

Aktuellt

Ny bok: Få familjen att funka

I Januari 2021 publicerades Få familjen att funka. Boken är skriven av David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, och Anna Sjölund. Den finns också inläst som ljudbok.

läs mer

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

läs mer

Medverkar i…

A

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

Spotify

Podcaster

Soundcloud

Stitcher

A

Podcast: David & Bo pratar pedagogik

Psykologerna David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserad kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Spotify

Podcaster

Soundcloud

Stitcher

Tunein

Autismforum

Autismforum, där David Edfelt sammanfattat aktuell autismforskning

Video

Utmaningar i förskolan – Webbkurs
Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Den här webbkursen ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Lågaffektivt bemötande i förskolan – Webbkurs

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.


David pratar på Hjärndagen 2019

David Edfelt, psykolog och författare, berättar om arbetet med att använda kunskap om hur hjärnan fungerar och utvecklas för att främja barns lärande, utveckling och välmående. Inspelat den 15 november 2019 på Chinateatern i Stockholm. Arrangör: Forskning & Framsteg.


Särskilt stöd och anpassningar i förskolan – Lärlabbet säsong 7 avsnitt 4

Hur kan anpassningar och särskilt stöd få en naturlig plats i förskolans verksamhet? Psykolog David Edfelt framhåller ett proaktivt arbetssätt. Ta en situation i taget och när den fungerar, börja med nästa. Hjälp barnen att få känna att de lyckas råder han. Ha alla barns behov i fokus när aktiviteter planeras. Det gäller särskilt barn som har fysiska funktionsnedsättningar, säger Anna Johansson från Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling
Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Och pedagogerna påverkar denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan förskolan bidra till en miljö som främjar barnens utveckling, lärande och välmående. Psykolog David Edfelt i ett samtal med Anna Ehn, SvD, om barnets och hjärnans utveckling, hur hjärnan fungerar och hur vi kan förstå våra olikheter.

Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling

Vad är det som gör att vissa barn har lätt att följa med i vardagens aktiviteter medan det för andra barn kan vara mycket utmanande? David Edfelt, leg. psykolog, ger ett smakprov av sin föreläsning under konferensen” Med fokus på toddlare i förskolan” där han kommer att prata mer om vad som gynnar barns utveckling.

Designa vardagliga situationer så att de funkar – Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Klipp från onlinekursen ”Lågaffektivt bemötande i förskolan”, av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Läs mer…

Länktips