Miljö

Den fysiska miljön behöver också signalera något om tiden. Gemensam ringsignal när alla ska gå in från rast är ju på de flesta håll ett minne blott. Istället hörs lärare ropa, plinga och vissla för att få in de yngre eleverna medan de äldre ska hålla reda på tiden på egen hand.

Annat som också kan signalera något om tiden är platsen för aktiviteten, t ex runda mattor där barn i lägre åldrar har samling, eller ett särskilt moment, som att läraren läser ur en bok på morgonen. Tända ljus, musik kan också vara markörer för en viss tid. Väggklockor som går rätt borde vara en självklarhet. Det är dock inte ovanligt att de går olika på samma skola vilket kan vara förvirrande inte bara för eleverna.

Analog och digital klocka
Det kan finnas en poäng att ha både en analog och en digital klocka i klassrummet eftersom det för en del är svårt att lära sig översätta mellan dem båda. Vad innebär t ex 10.45? En variant är att ha en visningsklocka i klassrummet bredvid den vanliga klockan och sedan ställa in tiden för nästa aktivitet på visningsklockan.

Förhållningssätt till tiden
Den atmosfär som skapas av pedagogen i klassrummet, i skiftet mellan olika aktiviteter och platser, påverkar eleverna. Övergångar innehåller tidsmässiga komponenter där pedagogens sätt att planera och hantera tiden har betydelse. En del elever har svårt att ställa om sig och behöver tid för att växla från ett moment till ett annat. Snabba förändringar kan leda till frustration och att eleven går i baklås.

Skolans organisation
Pedagogen påverkas av vilken struktur och planering som finns på skolan, i arbetslaget och inom skolledningen. Det kan handla om hur informationsvägarna ser ut, scheman, ändringar, vikarier, tillfälliga händelser, temaveckor och annat. Förändringar här kan också påverka eleverna. Detta kan vara viktigt att diskutera på skolan.

PRAKTISKA TIPS

 • Både digitala och analoga klockor i klassrummen och att man jobbar med dessa hela tiden.
 • Tiden syns inte längre, den hörs inte heller på samma sätt som förut (klockor som tickar för varje sekund, kyrkklockor som ringde varje timme, osv) Vi behöver medvetandegöra eleverna om tiden.
 • Inplastade klockor som visar tiden för de olika aktiviteterna.
 • Att det finns klockor i skolan (som går rätt) och att de själva har en klocka eller mobil.
 • Ringklocka in från rast.
 • Schema uppsatt för eleverna på strategiskt bra ställen: salsschema på dörrarna, schema i korridoren, på nätet, etc.
 • Förbättra strukturen för information på skolan och i arbetslaget så att planeringen blir möjlig. Information på anslagstavlor eller på skärmar, tydligt kalendarium som är detaljerat och uppdateras hela tiden.
 • Små ytor skapar tidstjuvar när man ska passera, röra sig ut och in, klä på sig, vilket påverkar såväl elever som personal. Man kan fundera på hur man planerar och utnyttjar tiden det tar att ta sig mellan olika ställen på skolan.
 • Att det sällan finns extra ytor för barnen att röra sig på tar också extra tid för barnen och pedagoger. Lättare, för de som behöver mer utrymme, att hamna i konflikter.
 • En övning kan vara att ligga med ansiktet mot bänken och räcka upp handen när det gått en minut.
 • Om man ofta använder äggklockor, timglas eller andra hjälpmedel blir det en del av miljön och inte så speciellt.