Hjälpmedel

Det finns idag en uppsjö av digitala hjälpmedel, program och appar som kan fungera som hjälpmedel i lärsituationer. För att veta vad som är ett bra hjälpmedel för eleven behöver man först göra en analys av vad som behöver åtgärdas.

Många elever hittar själva strategier som de har användning av men elever med exekutiva svårigheter kan ofta behöva hjälp för att komma på och träna in hur man ska använda vanliga hjälpmedel. Fundera över vilka problem som finns och välj tillsammans med eleven ut ett att börja med. Arbeta gemensamt fram en plan för vad som ska prövas och hur. Se till att ni bestämmer hur eleven ska påminnas om planen och sätt upp en tid för att utvärdera hur lösningen fungerat. Tänk på att elevens mobiltelefon kan vara ett väldigt användbart hjälpmedel, bara man kommer överens om hur den ska användas.

PRAKTISKA TIPS

 • Interaktiva datorprogram.
 • Mobilpåminnelser/alarm.
 • Hörselkåpor.
 • Minneskarta, mindmap.
 • Kopiera upp lektionsanteckningar.
 • Spara och minnas: molntjänst, USB-minne, mobilen (anteckningar, kamera, maila till sig själv), mappar med olika färger.
 • Bildscheman, lotusdiagram (minnes/tankekarta där man startar med kärnan i uppgiften) och andra lätthanterliga verktyg.
 • Inläst material (talböcker).
 • Få använda hjälpmedel t.ex. alfa smart, dator/lärplatta, programvaror, appar etc.
 • Stötta med visuella hjälpmedel.
 •  Ge tydlig skriftlig och muntlig information som eleverna enkelt kan hitta på exv Schoolsoft/skolportalen eller få utskrivna.
 • Använda bilder som stöd för att konkretisera uppgiften.
 • Tidshjälpmedel (äggklocka, timetimer, timstock – finns också som appar) som visualiserar tiden kan göra det lättare att arbeta självständigt och växla mellan sådant som är svårt eller tråkigt och sådant som är lätt eller roligt.
 • Karta över processen i ett temaarbete kan göra att eleven får bättre koll på var han/hon är i processen.