Vad du som förälder kan göra

Barn och ungdomar som har svårt att koncentrera sig behöver förståelse för sina problem och hjälp för att underlätta vardagen. Som förälder kan man behöva vara mer engagerad och aktiv i förhållande till skolan och i andra sammanhang än de flesta andra behöver vara.

Förståelse och stöd
Har barnet svårigheter är det viktigt att kunna prata om dessa på ett sakligt sätt, även om man som förälder själv blir orolig när det inte går bra. Det är viktigt att hjälpa barnet att bli medvetet om svårigheterna, för att barnet själv ska förstå varför han/hon kan behöva mer hjälp och träning än andra barn. Att tillsammans med dig eller andra vuxna, som lärare och övrig personal på skolan, utforma strategier kan hjälpa barnet att successivt hitta sätt att ta itu med situationer de hamnar i. Ofta vill man inte prata om svårigheterna direkt med barnet för att inte göra det ledset men många barn märker själva att det inte fungerar lika bra för dem som för andra. Ofta är det då en lättnad om han eller hon får bekräftelse på att vissa saker är besvärligare för dem än det är för andra. Det är också viktigt att lyfta fram sådant som man ser fungerar bra och inte enbart fokusera på problemen.

Inte bara koncentrationssvårigheter
Om man har så stora svårigheter med att koncentrera sig att man har ADHD är det också annat som ställer till det för en i vardagen. En del har svårt att sitta stilla och är fariga och fartiga. För andra är det svårt att komma igång. Vissa har ett långsamt arbetstempo. Många har svårt att komma ihåg en längre instruktion. Om man inte vet vad man ska göra är det lätt att bli orolig. För många är det också så att tankarna snurrar runt och stör en när man ska jobba med saker.

Skärpa sig?
Har barn stora svårigheter med koncentrationen kan de inte bara “skärpa sig”. Det är vanligt att förmågan att koncentrera sig varierar mycket, från situation till situation, vid olika tider på dagen och beroende på vilken aktivitet man håller på med. Barnet kan ha stora svårigheter med detta just i skolsituationen medan det fungerar bra när barnet spelar spel hemma eller är på träningen. Att lyssna och ta in ny information ställer andra krav på barnet än då de själva är aktiva.

 

PRAKTISKA TIPS

  • Fråga barnet vad som gör att det fungerar bra med koncentrationen.
  • Hjälp till att dela upp uppgifter i mindre delar. Stäm av och ta inte för mycket på en gång. Uppmärksamma det som görs.
  • Arbetsmängden behöver anpassas till barnets förmåga. Prata med skolan om detta.
  • Se till att ha en överenskommelse mellan hemmet och skolan/läraren om att få information om läxor mm per mail eller på annat sätt. Viktigt att inte hamna i tidsnöd, t ex att barnet kommer på att ett arbete ska vara klart till nästa dag.
  • Bilder eller text på vad som ska göras och i vilken ordning kan hjälpa.
  • Programmera mobilen tillsammans för olika aktiviteter: fritidsaktiviteter, läxor, när man ska gå upp på morgonen, ta mediciner, städa rummet eller vad det nu är som behöver påminnas om.
  • Tidshjälpmedel såsom timglas, äggklocka, timstock, time timer eller appar för timstock och time timer kan underlätta koncentrationen. När det är tidsbestämt kan det vara lättare.
  • Växla mellan korta arbetspass på t ex 5-20 minuter (beroende på vad barnet klarar av) och sådant som barnet tycker om att göra. Ställ en larm så att tiden hålls. Skriv en plan för vad som ska göras och i vilken ordning.
  • Om man har svårt att läsa böcker själv kan ljudböcker vara ett alternativ. Det är viktigt för utvecklingen av språket att höra bra litteratur. Ta hjälp att hitta sådana böcker som är intressanta för barnet.
  • Ibland kan man behöva belöningar, dvs lite lön för mödan, för att klara av att göra något som är motigt. I så fall är det bra om belöningarna inte blir för stora, samtidigt som det behöver vara något som uppskattas av barnet. Det kan handla om att göra något tillsammans. För vissa barn är det bättre att ha småbelöningar som kommer direkt efter att något är gjort. För andra kan man samla till något större, t ex gå till simhallen eller något annat som barnet gillar.