Miljö

Miljön kan spela stor roll för elever som har svårt att kontrollera sina känslor. Såväl den fysiska som den psykiska miljön har betydelse för hur eleven fungerar.

Fysiska miljön
En stimmig miljö med många människor ökar risken för sammanstötningar och konflikter. Hur det ser ut och är organiserat i korridorer och kapprum påverkar hur eleverna beter sig. Att t.ex. avgränsa och skapa rum i rummet kan minska spring och stök. Långa trånga korridorer där många elever möts, är en riskfaktor som kanske kan organiseras bort. För elever som är känsliga för ljud och mycket intryck kan en överenskommen reträttplats vara det som får dem att orka med hela dagen.

Psykiska miljön
Alla vet att det är viktigt med lugn och ro i klassrummet. Som lärare påverkar man eleverna mycket genom sitt eget sätt att vara. För elever som har svårt att styra sig själva och ofta ställer till det för sig är relationen till de vuxna avgörande. Att hitta ett bemötande som hjälper eleven att lugna sig när han/hon hamnar i affekt och att ha en god relation till eleven är en viktig grund att stå på när det blåser.

En positiv och tillåtande atmosfär i klassen är också viktigt. Det är väsentligt att jobba med hur man är mot varandra även när man kommer lite högre upp i åldrarna.

 

PRAKTISKA TIPS

  • Reträttplats (lugn plats att dra sig undan till) eller ett speciellt rum att lugna ner sig i.
  • Att tillåtas lämna klassen.
  • Placeringar (klassrum, matsal, samling mm.)
  • Ge barnet trygghet, bekräftelse.
  • Jobba för ett tillåtande klimat i t ex klassrummet.
  • Lugnt, gemensamt förhållningssätt. (Personalen till barnen).