Miljö

Hur miljön ska vara för att vi ska kunna koncentrera oss varierar. För en del behöver det vara helt tyst om de ska kunna läsa, skriva, räkna eller jobba med en uppgift som kräver tankearbete. Andra verkar kunna sitta mitt i ett sammelsurium av röster, ljud och händelser utan att det bekommer dem det minsta.

Stress kan också påverka men även här är vi olika. Där vissa kan koppla bort sådant som är jobbigt snurrar tankarna runt på andra och gör att fokus ständigt förloras.

I miljön är ljud, ljus, placering, hur bekväm stolen är, vem som sitter bredvid, uppgiftens karaktär, hur intressant uppgiften är, när på dagen det är, vilken lärare man har sådant som påverkar koncentrationen.

Stämningen betydelsefull
Vilken stämning som råder i klassrummet är också av betydelse. Vi påverkas alla av subtila stämningar. Elever med koncentrationssvårigheter är inte sällan mer känsliga för miljön, både den fysiska och psykiska, jämfört med sina klasskamrater. Eftersom de ofta misslyckas i förhållande till omgivningens krav är de mer beroende än andra av att relationen till läraren är bra. Ur barnets perspektiv handlar detta om hur läraren förhåller sig i kritiska lägen.

Det är alltså betydelsefullt, om man som lärare känner att man inte har en bra relation till eleven med svårigheter, att man tänker igenom vilka signaler man sänder. Hur uppfattar eleven mig? Hur blir det om jag försöker jobba med min relation till eleven? Kan mitt ändrade förhållningssätt bidra till att eleven fungerar bättre?

PRAKTISKA TIPS

 • Lugn miljö.
 • Musik i bakgrunden, t ex klassisk musik.
 • Vissa elever behöver arbeta i avskildhet i grupprummet. Om man t ex har gruppdiskussioner kan man sprida ut de olika grupperna runt om i skolan så att de får rörelse samtidigt.
 • Viktigt att skapa en miljö som ger arbetsro.
 • Lugnt bemötande.
 • Backup av material (pennor, sudd osv.) till de som inte har det med.
 • Tänkt igenom placering i klassrummet. För en del är det bra att vara längst fram, andra närmast dörren, vissa behöver sitta mer avskärmat. Anpassa!
 • Skärmar hjälper de elever som behöver minska intrycken.
 • Hur påverkar jag eleven? Viktigt att mitt förhållningssätt är bra. En bra relation hjälper.
 • Stationer ute på gården, på rasten, gör det lättare för eleverna att välja och veta vad de ska göra och det minskar konflikterna.
 • Fasta platser ger ett större lugn.
 • Eleverna kan få ta med sig sittdyna hemifrån så att det blir varmt och skönt och stolen.
 • Skapa “lugn” – visuellt/auditivt/intrycksfritt.
 • Se till att det finns tillräckligt att göra som eleven klarar av och kan växla mellan. En del har så kort tid av koncentration att de behöver bryta av med andra aktiviteter mellan varven.
 • Bra med variation i möblemanget så att det blir en varierande arbetssituation.
 • Möbeltassar minskar ljuden och skapar lugn.
 • Ordning och reda i klassrummet är viktigt.
 • Hålla stressnivån låg.
 • Skapa rum i rummet, i klassrummet.
 • Tillrättalägga miljön för eleverna. Se till att det inte finns för mycket som stör kring eleverna.
 • Begränsa antalet intryck i klassrum (ljus, ljud, hörselkåpor, musik i lurar, mörkt med riktat ljus, antalet prylar i rummet osv.)
 • Bra att det finns möjlighet att få sitta enskilt när man arbetar. En del behöver ha hörlurar med musik eller hörselkåpor.
 • Bra att det finns hyllor nära eleverna där de kan lägga sina böcker och andra saker.
 • Ordning och reda i klassrummen.
 • Det kan vara bra med en lugn vrå.
 • Bestämd arbetsplats, placering där det passar eleverna bäst, t ex längst fram om man inte bör se alla, längst bak om man behöver det.
 • Vikskärm hjälper.
 • Avskild studieplats.
 • Placering nära lärare.
 • Byt bord till bänkar. Möblera om.
 • Sittkuddar, klämbollar, greppvänliga pennor – det kan behövas olika saker för att det ska fungera bättre.
 • Ordning i klassrummet genom att ta bort onödiga saker.
 • Placering anpassad efter individ.
 • Möjlighet till vila.
 • Utnyttja olika lokaler. Kolla vilka som är lediga och när. Skapa scheman och utnyttja fler salar och smårum.