Vad pedagogen kan göra

Det finns många saker pedagogen kan göra för att underlätta väntan för barnen både som grupp och på individnivå. Till exempel genom att prata med barnen om varför vi väntar, hitta intressanta saker att göra under tiden och att vara närvarande med barnen. Involvera gärna barnen i att hitta aktiviteter att göra i väntsituationer. Dessutom är det pedagogens uppgift att identifiera vilka barn som behöver extra stöd eller vuxennärvaro i stunder av väntan, och vilka som kan behöva slippa väntan helt och hållet.

Pedagogen som individanpassar

Att se vilka barn som klarar av väntan, och vilka som behöver extra stöd eller anpassningar, är upp till pedagogen. För att ett barn som har svårt att sitta stilla och lyssna ändå ska få förutsättningar att kunna delta i samlingen kan pedagogen använda sig av olika knep. Det kanske underlättar om just det barnet får sitta i pedagogens knä, blir kliad på ryggen eller får hålla något i handen.

Pedagogen som sysselsätter

Pedagogen behöver vara extra närvarande med barnen under väntan, och hjälpa till att underhålla dem, speciellt om väntan drar ut på tiden. Berätta en spännande saga, läs en bok eller sjung en sång tillsammans. En annan metod är att inleda en konversation med barnen, som att fråga vad de ska göra i helgen eller vilken som är deras favoriträtt. Återigen handlar det om att identifiera de individer som har svårast att vänta, och kanske lägga lite extra krut på att sysselsätta just dem.

PRAKTISKA TIPS

 • Förklara varför vi väntar just nu.
 • Se till att minimera situationer som innebär väntan.
 • Läs en bok vid bordet vid väntan efter maten.
 • Var extra närvarande vid väntan.
 • Var lyhörd för vilka barn som har svårt att vänta, och låta dessa gå ut som nummer två eller tre, inte allra sist.
 • Var med barnen i väntan, hitta på något roligt att göra tillsammans som att sjunga en sång eller leka en lek.
 • Berätta sagor med eller utan bok, med inlevelse och kroppsspråk som är tydligt för alla barn.
 • Skapa gemensamma samtal och diskussioner som involverar och engagerar alla barn.
 • För vissa barn behöver pedagogen arbeta extra med att hitta samtalsämnen som barnen engageras av, så att väntan inte känns övermäktig.
 • Dela upp och organisera så att pedagoger finns närvarande på platser där barnen behöver vänta, till exempel en fast pedagog i hallen, en vid toaletten osv.
 • Prata med barnen i situationer som kräver väntan, konversera, ställ frågor, starta en dialog, t.ex. ”vad har du gjort i helgen?” eller något ämne som fascinerar och engagerar.
 • Förklara för barnen vad de väntar på, så att de vet vad som ska hända.
 • Pedagog väntar tillsammans med barnen, undvik att barnen väntar själva.