Vad pedagogen kan göra

Vad pedagogen kan göra

Barn som leker håller fortfarande på att lära sig socialt samspel och det kommer därför naturligt att uppstå konflikter. Pedagogen har en central roll i att skapa goda förutsättningar för lek som förebygger konflikter, men också att vägleda barnen när de väl har...
Vad pedagogen kan göra

Hjälpmedel och knep

Ofta har barn en fantastisk fantasi och förmåga att komma på lekar med varandra. Det kan också vara så att det uppstår konflikter när det finns oenighet om hur en lek ska gå till. I båda dessa situationer kan vi behöva olika typer av hjälpmedel och knep för att ge...
Vad pedagogen kan göra

Miljö

När en grupp barn leker kan det bli både stökigt och högljutt. Barn i förskoleålder är känsliga för affektsmitta, vilket innebär att en lugn miljö inbjuder till en lugn stämning hos barnen. På samma sätt kommer en högljudd och rörig miljö skapa stress som kan leda...
Vad pedagogen kan göra

Struktur och rutiner

I styrda lekar behöver det finnas en tydlig struktur för att alla barn ska kunna delta. Alla barn som deltar behöver få chansen att förstå vilka regler som finns och vad leken går ut på för att leken ska fungera bra. Dessutom behöver förskolan anpassa sina rutiner för...
Vad pedagogen kan göra

Inledning

Att leka med andra är centralt för barns utveckling, och lek är en naturlig del av förskolans vardag. Genom att leka med andra tränas social förmåga, konflikthantering och problemlösning. Men ju äldre barnen blir, desto mer komplex blir leken och det sociala...