Vad pedagogen kan göra

Vad pedagogen kan göra

Det finns många saker pedagogen kan göra för att underlätta väntan för barnen både som grupp och på individnivå. Till exempel genom att prata med barnen om varför vi väntar, hitta intressanta saker att göra under tiden och att vara närvarande med barnen. Involvera...
Vad pedagogen kan göra

Hjälpmedel och knep

Oavsett hur väl vi planerar, och anpassar olika situationer för de barn som har svårt att vänta, så är väntsituationer ibland oundvikliga. Då finns en rad hjälpmedel och knep som kan tillämpas för att underlätta för dessa barn och situationer. Visualisera tiden För...
Vad pedagogen kan göra

Miljö

Miljön och omgivningen kan vara av stor betydelse för barns förmåga att vänta. Ljudnivå, gruppstorlek och hur det ser ut på den fysiska platsen är alla faktorer som kan underlätta eller försvåra situationen. För vissa barn kan det vara lättare att vänta på en plats...
Vad pedagogen kan göra

Struktur och rutiner

Det finns barn som har lätt för att vänta, men för vissa är det en stor utmaning. Det är en förmåga med högst individuell variation. Därför behöver varje förskola, och varje avdelning, se över hur deras rutiner kan anpassas för att underlätta för barnen som går där. ...
Vad pedagogen kan göra

Inledning

I förskolans vardag finns flera situationer som innebär väntan. Till exempel att stå i kö till toaletten, vänta på att få mat eller vänta på att få svar på en fråga. Dessa situationer förutsätter förmågan till självreglering. Att för en stund kunna lägga band på sig...