Om mig

Mitt namn är David Edfelt och jag är leg psykolog och författare. Idag arbetar jag med utbildning, handledning, föräldrastöd,  organisationsförändring och ledningsstöd när jag inte skriver böcker.

Främst har jag arbetat med personal som träffar barn, ungdomar och vuxna som gång på gång krockar med tillvaron. De som har det tuffast. En del av dem har neuropsykiatriska diagnoser andra inte. Många har psykiska pålagringar och ibland olika typer av psykiatriska tillstånd. Andra kan ha inlärningssvårigheter, dyslexi eller språkliga svårigheter. Traumatiska upplevelser är inte ovanliga. De möter en tillvaro med överkrav.

Vi ser att en del blir utagerande när andra vänder sitt mående inåt. En del agerar på ett sätt som andra upplever är problematiskt. Lärare och annan pedagogisk personal, stödpersonal, anställda inom vården, i boenden eller i socialt arbete, elevhälsopersonal, assistenter men även föräldrar och andra närstående står frågande inför det som sker. Vi kikar på det som händer. Relaterar det till kunskapen om psykologin, neurovetenskapen, pedagogiken och den vardag personen möter. Vi försöker förstå vad som leder till handlingarna och varför det blir som det blir. Vi pratar om vad vi kan göra. Det finns alltid skäl till det vi ser och det finns förstås möjligheter.

Sedan jag blev legitimerad psykolog 1999 har jag jobbat med en mängd olika verksamheter: förskolor, skolor, fritidshem, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsvård, mödra- och barnhälsovård, habilitering, vuxenpsykiatri, statliga myndigheter, frivilliga organisationer mfl. Under några år var jag anställd som förskole- och skolpsykolog och en tid inom barnpsykiatrin. Under många år var jag vårdkedjesamordnare för 15 neuropsykiatriska utredningsteam inom Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Under 15 år undervisade jag på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall skapade jag Tipsbanken för lärare och andra pedagoger inom skolan. Den har sedan utökats med en del för förskolan.

2015 publicerade jag min första bok och sedan dess har det blivit rätt många till. Några har också översatts. Du kan se dem alla under publicerat.

2019 publicerades podden David & Bo pratar pedagogik som behandlar ämnen som är relevanta för förskola, skola och fritids, föräldrar, LSS och andra som kommer i kontakt med barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättningar eller möter överkrav i vardagen. 2021 publicerades publicerades podden Relatera mera som handlar om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Båda poddarna finns där poddar finns: Spotify, Podcaster, Apple music mm.

Sedan studietiden är jag med i Sveriges psykologförbund och satt i förbundsstyrelsen under fem år i början av 2000-talet.

Fyra gånger per år träffar jag ett psykolognätverk där vi diskuterar särskilt stora utmaningar med barn och vuxna som agerar ut och blir våldsamma. Vi diskuterar hur vi kan arbeta med barn, ungdomar och vuxna som ständigt misslyckas och stöter på överkrav i vardagen och hur vi med en humanistisk och etisk hållning kan finna lösningar på svåra situationer och dilemman.

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer