Om olika svårigheter

Om olika svårigheter

Ingen kan undgå att notera att det har blivit vanligare att barns svårigheter utreds och att andelen barn som får en neuropsykiatrisk diagnos ökar. Kunskapen om diagnoser som adhd eller autism har blivit mer spridd och symtom som förknippas med dessa svårigheter känns...
Inledning

Inledning

Att möta andra människor i sociala situationer är något vi alla gör från tidig ålder. Successivt lär sig barnet de sociala spelreglerna i samspelet med andra. Outtalade regler De sociala spelreglerna är dels uttalade regler om vad man kan, respektive inte kan göra mot...
Inledning

Struktur och rutiner

Svårigheter att komma in i gruppen eller få leken att fungera med de andra eleverna kan i värsta fall leda till utstötning och social isolering. Det är viktigt att göra vad man kan för att skapa ett klimat där alla får vara med. För elever med svårigheter är det t.ex....
Inledning

Miljö

Placeringen i klassrummet och gruppkonstellationer kan vara betydelsefullt för vissa elever. Fasta platser i klassrummet är lugnande för elever som har svårt med det sociala samspelet. Mycket energi går annars åt för att fundera över var de ska sitta och med vem....
Inledning

Hjälpmedel

Det finns en hel del program som används på olika håll i skolorna. Vi har inte värderat dessa utan förmedlar här sådant som pedagoger tipsar om. Om du tänker använda något av dessa program är det viktigt att du själv sätter dig in i de olika metoderna och tar reda på...
Inledning

Vad pedagogen kan göra

En del elever har stor användning av vuxenstöd för att kunna hantera skolmiljön och kamratrelationerna. Att ha en lärare eller annan stödperson som förbereder, är steget före och förutser vilka situationer som kan vara besvärliga, är viktigt för elever med...
Inledning

Vad du som elev kan göra

Ibland kan det vara jobbigt och besvärligt med andra människor. Det är svårt att veta varför det blir som det blir och inte alltid lätt att veta vad man ska göra åt det. Då kan det vara bra att ta hjälp av andra för att lättare komma på hur man ska förstå vad som...