Hjälpmedel

Det finns många olika program och metoder för att arbeta med barn och ungdomars känslor. De handlar om hur man ska förhålla sig till varandra, hantera sina känslor och så vidare.

Även manualbaserade program kräver att gruppledaren är väl förtrogen med metoden och kan avgöra om den passar i den aktuella situationen. Grupp-processer kan vara kraftfulla och av både positivt och negativt slag.

Elever som har svårt att styra sig själva kan ha svårt att ta till sig generella strategier. För dessa elever kan det vara bättre att arbeta individuellt och konkret med de problem som uppstår.

Vi har inte värderat de metoder som nämns utan förmedlar här sådant som pedagoger tipsar om. Om du tänker använda någon av dem är det viktigt att du själv sätter dig in i de olika metoderna och tar reda på vilka för- och nackdelar som finns.

PRAKTISKA TIPS

  • Strukturerade samtalsmetoder.
  • Samtala om situationer när både elev och lärare är lugna.
  • Affekttermometer, glad ledsen arg gubbe.
  • Samtal av olika slag: t.ex. kompissamtal, konfliktlösning, EQ, livskunskap, komet.
  • Lappar med olika sätt att ta hand om när man blir arg. T ex gå undan. Syftet är att medvetandegöra barnet hur de bäst hanterar känslan “arg”.
  • Charlie, set (social emotionell träning).
  • KAT-kit är bra för att arbeta med elevernas egna känslor inför olika situationer. Olika ansiktsuttryck, skattningsskalor mm. Är utvecklat för barn och ungdomar med svårigheter inom autismspektrat men fungerar även bra för andra.
  • Musik som är lugnande.
  • ART är ett arbetssätt för arbeta med sociala och känslomässiga situationer.