Föräldrastöd

Att leva med barn som återkommande krockar med vardagen är tufft, kanske bland det svåraste. Vardagens morgnar, middagen som spårar ur, syskon som blir åsidosatta, skärmtidsbråk, resor som kraschar, utbrott, ångest eller andra tecken på att barnet inte mår bra. Situationerna kan bli många.

Vissa barn har så stora svårigheter att de uppfyller kriterierna för en diagnos såsom autism, adhd, språkstörning eller annat. Andra har det tufft med en mängd situationer eller bara är sena i sin mognad utan att det handlar om någon diagnos.

Vi pratar om det som händer i familjen, hemma och i förskola/skola eller andra situationer. Hur kan vi förstå varför det blir som det blir? Vad kan vi som föräldrar göra för att få vardagen att fungera bättre? Hur ska jag själv orka och hur får vi tid för varandra eller andra.

Alla frågor eller ämnen du/ni önskar prata om är möjliga att resonera kring.

De flesta väljer att träffas via länk. Det kan vara en förälder eller med partner. Ibland kan det finnas skäl att träffa fler i familjen, bonusföräldrar eller andra viktiga personer.

Det finns också möjlighet att ses fysiskt och då sker det på Södermalm, nära Medborgarplatsen/Södra station i Stockholm.

Dessa samtal kostar 2500 kr för 90 minuter och faktureras i efterskott.

Vill du ha lite mer inblick i hur jag tänker och jobbar så kan du lyssna på Petra Krantz Lindgrens och min podd Relatera mera som har mycket föräldrafokus men även podden David & Bo pratar pedagogik.

Läs gärna också boken Få familjen att funka som handlar om att få familjevardagen att fungera bättre. Den finns också inläst som ljudbok om du hellre lyssnar till den.

Kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid för samtal

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer