Struktur och rutiner

Det finns barn som har lätt för att vänta, men för vissa är det en stor utmaning. Det är en förmåga med högst individuell variation. Därför behöver varje förskola, och varje avdelning, se över hur deras rutiner kan anpassas för att underlätta för barnen som går där. 

Se över rutiner och behovsanpassa väntan

Efter maten kan några barn i taget slussas ut till toaletterna, för att undvika köbildning. Vid utgång kan det vara bättre att skicka ut några barn i taget, istället för att vänta tills alla har klätt på sig.  Det handlar helt enkelt om att se över de dagliga rutinerna, och anpassa dem för att minimera väntan så mycket som möjligt. Dessutom kan vi behöva behovsanpassa vänta för vissa barn, till exempel genom att låta någon gå från maten i förväg.

Tydlighet i situationer av väntan

Varför väntar vi? Vad väntar vi på? Hur länge ska vi vänta? Det behöver vi se till att barnen förstår. Genom att skapa struktur och tydlighet i situationer som kräver väntan underlättar vi för barnen och förebygger problemskapande beteende. Här gäller principen hellre övertydligt än otydligt. Vissa barn kanske förstår direkt varför de behöver vänta, men för andra kan pedagogen behöva upprepa det flera gånger. De barn som ändå har svårt att vänta behöver göra något under tiden. Aktiviteter fungerar som distraktion i förhållande till väntan, men behöver också upplevas vara av värde för barnet/barnen.

PRAKTISKA TIPS

 • Minisamling innan lunch för att vänta in maten. Aktivitet medan man väntar på att maten kommer till bordet.
 • Låt barn som behöver lämna samlingen eller bordet göra det. Se till att det finns en aktivitet som är möjlig att göra på egen hand.
 • Hitta på aktiviteter under väntan, t.ex. prata om något som intresserar barnet/barnen, sjung sånger, läs böcker, använd rim och ramsor, stå på ett ben, lyssna på ljud, rörelse med kroppen.
 • Vid utgång, släpp ut en i taget, till exempel de med en viss färg på strumpan eller enligt någon annan ordning.
 • Behovsanpassad väntan, de som inte orkar vänta kan få gå ut först eller gå till toaletten först etc.
 • Slussa ut barnen efterhand vid frukt eller samling, t.ex. fem barn i taget får gå ut.
 • Fortsätt med samlingsaktiviteter för de barn som är kvar medan andra successivt går ut.
 • Se över rutiner och försök att minimera väntan och situationer som kräver väntan.
 • Vid utgång, slussa ut barnen direkt när de blivit påklädda. En pedagog kan vänta och ta emot barnen ute. Påklädda barn kan vänta utomhus.
 • När barnet som har svårt med väntan och övergångar har ätit klart ges hen valet att antingen stanna kvar eller att gå till en plats med en i förväg uttänkt aktvitet som barnet klarar av.
 • Åldersanpassad väntan.
 • Tydlighet kring situationer av väntan. Vad väntar vi på?
 • Struktur och kommunikation hos personalen där var och en vet vad hen ska göra och aktiviteter som underlättar och minimerar barnens väntan.
 • Vi behöver inte vänta in alla jämt, ibland är det bättre att börja lite sakta och så får barnen trilla in allt eftersom, t.ex. vid fruktstund.