Webbutbildningar

David medverkar i två webbutbildningar:

Utmaningar i förskolan En webbkurs med David Edfelt på Gothia kompetens

Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Den här webbkursen ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Alla barn i förskolan ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna?

I webbkursen får du:

  • Kunskap om hur förskolan kan tänka och göra för att skapa en miljö som ger alla barn rätt förutsättningar att kunna lära sig och må bra.
  • Metoder, förhållningssätt och strategier för hur du kan hantera en del av de utmaningar du möter.
  • Hur förskolan kan öka tillgängligheten för alla barn, oavsett vilka svårigheter som ligger till grund.
  • Övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning.
  • Strategier som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet efter kursens slut.

Läs mer…

 

Lågaffektivt bemötande i förskolan En onlinekurs av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt på Natur och kultur

Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer där barn gång på gång hamnar i utbrott och utagerande beteenden. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver de praktiska principer som vi kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt reflektionsfrågor och arbetsmaterial som fördjupar de olika avsnitten.

I onlinekursen får du:

  • Kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
  • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
  • Ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
  • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras

Läs mer…