David medverkar i två webbutbildningar

 

Utmaningar i förskolan

En webbkurs med David Edfelt

Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Den här webbkursen ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Läs mer…

 

Lågaffektivt bemötande i förskolan

En onlinekurs av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer där barn gång på gång hamnar i utbrott och utagerande beteenden. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Läs mer…