Hjälpmedel

Tiden behöver synliggöras både när det gäller den längre planeringen och till de kortare passen. Scheman kan vara till användbara liksom olika tidshjälpmedel.

Tidshjälpmedel
Timglas och äggklockor är enkla och vanliga hjälpmedel för att tydliggöra tiden. En timstock räknar ner tiden med hjälp av lysdioder. Time timer liknar en äggklocka men ger en tydligare visuell bild. Numera finns dessa typer av tidshjälpmedel även som appar.

Mobiltelefoner
Man kan också använda mobiltelefonens timer- och påminnelsefunktion samt kalender för att kompensera för svårigheter med tidsuppfattning. Det är viktigt att hjälpa eleven få rutin på att använda dessa funktioner. Tänk på att detta kommer att ta längre tid för elever som har svårt att organisera sig själva.

Jobba ihop med föräldrarna
För eleven kan det vara av stor vikt att inför framtiden utveckla bra strategier för tidshantering. Här är det betydelsefullt att planera ihop med föräldrarna hur man ska stötta eleven så att man kan använda samma strategier både hemma och i skolan.

PRAKTISKA TIPS

 • Använd påminnelsefunktionen på mobilen. Alla får några minuter i slutet av lektionen att lägga in påminnelse om läxan/arbetet eller att planera hur det ska gå till.
 • Timglas med olika tider, t ex 1, 5, 30 minuter eller fler varianter. Kan användas vid övergången mellan olika moment, t ex när eleven jobbat och har 5 minuter kvar till att samla ihop sina saker och städa.
 • Hårsnoddar som plockas av/på när något gjorts.
 • Skaffa hjälpmedel från datateket.
 • Äggklocka kan hjälpa eleverna hålla sig inom fasta tidsrutiner. Att dela in arbetsdagen hjälper barnen att kunna disponera sin arbetstid på ett bra sätt. Detta ökar tryggheten och trivseln.
 • Att ställa ett alarm för att hjälpa barnen komma i tid kan vara ett sätt att förhindra att ett barn hamnar i en situation som är negativ (att missa en lektion eller något man sett fram emot).
 • Bredvid den vanliga klockan sätter man en visningsklocka och ställer in tiden för nästa aktivitet på denna.
 • Loggbok.
 • Visualisera aktivitetsflödet.
 • Ha klockor bredvid dagsschemat med både analog och digital tid. Eleverna kan även ha egna klockor så att de kan kolla tiden mot tiden på tavlan.
 •  Vi är många som anser att timglas är en effektiv metod att använda både i undervisning och under den fria tiden. En kul följdfråga kan vara när halva tiden har gått, hur mycket är det?
 • Ringsignal när lektionerna börjar. Idag finns teknik (mobil) som kan användas för att lösa detta vid särskilda behov. Engagera eleverna att lägga in det i schema så det ringer automatiskt några minuter innan.
 • Timglas, det finns timglas från 1 minut till 30 minuter. Du får sitta och äta, jobba, leka, gunga o.s.v så länge som timglaset rinner. Det går även att använda en äggklocka på liknande sätt.
 • Uppmuntra, speciellt de äldre eleverna, till att lägga in påminnelser i mobilen, t ex om skolstart, in från rast, läxor osv.
 • Många hjälpmedel finns. Använda tekniken som t.ex mobiltelefonernas timerfunktion, kalender på datorn. Äggklocka är också bra. ”ADHD-klocka” som går baklänges och visar hur lång tid det är kvar på just detta pass.
 • Hjälp eleven lägga in påminnelser i mobilen. Ibland kan det behövas påminnelser flera gånger för samma aktivitet, t ex för att komma ihåg gympakläder: kvällen innan och samma morgon.