Vad du som elev kan göra

Koncentrationssvårigheter leder ofta till att det blir jobbigare i skolan.

Om du vet att du har svårt att koncentrera dig i olika situationer är det viktigt att veta när det fungerar bra och när det inte gör det. Det kan vara bra att skriva ner hur det är för just dig. Det kan också vara bra att ge det som du skrivit till lärarna. En del lärare förstår inte hur svårt det är för eleven och de behöver ha mer kunskap om just dig för att kunna hjälpa.

Här har du några stödfrågor som kan vara bra att tänka på:

Jag har svårt att vara uppmärksam när……………………………………………………………………………..

Jag koncentrerar mig bäst när ………………………………………………………………………………………….

Den bästa platsen i klassrummet för mig är ………………………………………………………………………

När jag inte är koncentrerad tycker jag det bästa vore om min lärare

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dessa frågor kommer från boken Snubbeltråden.

Vi är alla olika och alla människor är ibland okoncentrerade. Om man känner igen saker som står i Snubbeltråden behöver det inte betyda att man har ADHD. För att man ska ha ADHD måste man ha mycket och ofta svårt att koncentrera sig. Även om man inte har så stora svårigheter kan man ha nytta av att förstå i vilka situationer man har lättare att koncentrera sig.

Här kan du ladda ner hela boken. Den kan också köpas av skolan eller föräldrar om man hellre vill det.

Här finns mer information för de som har ADHD:

Lena Westholm på ADHD-center i Stockholm har skrivit Boken för dig om ADHD. Den har tips och övningar. Du kan ladda ner den här.

Här är några fler länkar:

ADHD-center i Stockholm. Där finns det information, bl a om olika appar under rubriken Kognitivt stöd.

Attention om ADHD

Be om hjälp
Märker du att du missat vad läraren sagt på genomgången eller om du glömt bort hur du skulle arbeta med en uppgift, är det viktigt att du frågar. Vissa saker behöver man träna mycket på för att lära sig och det kan vara jobbigare om man har svårt med koncentrationen. Tillsammans med dina lärare och föräldrar kan ni kanske hitta sätt att klara arbetet så det inte blir så besvärligt?

 

PRAKTISKA TIPS

 • Det är viktigt att få uppleva känslan av att lyckas. Ta hjälp att lyckas.
 • Växla mellan att göra sådant som kräver full koncentration, t ex läsa, göra uppgifter, skriva, räkna, plugga glosor, och sådant som inte är så krävande, t ex springa/gå runt skolan, rita, lyssna på musik eller något annat du gillar. 5, 10, 15 eller 20 minuter av varje beroende på vad du klarar. Sätt ett larm på mobilen så att du inte glömmer tiden.
 • Bestäm tillsammans med de vuxna tecken som är tysta så att de vuxna kan påminna dig utan att de tjatar.
 • Sitt gärna långt fram i klassrummet.
 • Sitt på annat sätt, byt sittställning om du behöver.
 • Om du halkat efter är det viktigt med en realistisk plan för att ta igen. Gör inte för mycket på en gång. Då ökar risken att misslyckas.
 • För att undvika att göra något som kan bli problematiskt när du blir arg: räkna till 10, andas några gånger, hitta ett ställe där du kan ta det lugnt.
 • Fundera över hur länge du klarar av att lyssna. En del kan ha lättare att lyssna när de ritar, antecknar, håller något i handen som t ex en boll, en bit lera eller bivax.
 • Ladda ner eller beställ Snubbeltråden.
 • Enskild undervisning vid behov kan vara bra. Eventuellt med någon vuxen bredvid sig.
 • Tänk på var du sitter med läxor och andra arbeten. Är platsen bra? Några störande ljud? Har du allt du behöver med dig?
 • För vissa kan det hjälp att lyssna på musik när man ska jobba med vissa uppgifter. Ibland är hörselkåpor bättre.
 • Prata med din lärare om hur du fungerar och vad som är viktigt för dig för att kunna koncentrera sig.
 • Tänk på att koncentrationen också hör ihop med om man tycker att något är intressant eller spännande. Finns det alternativ så se till att du blir intresserad. Tag hjälp av de vuxna.