Miljö

När en grupp barn leker kan det bli både stökigt och högljutt. Barn i förskoleålder är känsliga för affektsmitta, vilket innebär att en lugn miljö inbjuder till en lugn stämning hos barnen. På samma sätt kommer en högljudd och rörig miljö skapa stress som kan leda till ännu mer buller och stök. Därför behöver förskolans miljöer vara anpassade för både lek och stoj, men även lugn och ro.   

Att skapa lugna miljöer

För att skapa lugna miljöer behöver vi fundera på vilka onödiga intryck som går att städa bort. Det kan handla om att möblera med mjuka möbler och måla med lite dovare färger på väggarna. Ha mattor på golven, ljuddämpande material under bord och ta bort lampor med allt för skarpa ljus. Det kan också handla om vilka aktiviteter som pågår i dessa rum och vid vilka tidpunkter under dagen. Du som pedagog är också en del av miljön så ditt rörelsemönster, kroppsspråk och röstläge är också betydelsefulla för att skapa lugn och trivsel.

En tydliggörande miljö främjar lek

Ett ytterligare sätt att skapa förutsättningar för fungerande lek är att arbeta med tydliggörande miljöer. Leksaker ligger i uppmärkta lådor, böcker i bokhyllan, och kuddar i kuddrummet. Ordning och reda skapas genom att var sak har sin plats och varje pryl har ett syfte. Omgivningen är intryckssanerad, vilket innebär att ni som personal behöver se över hur väggarna används så att miljön inte belamras av teckningar och saker överallt. Personalen har aktivt arbetat bort störningsmoment i miljön för att minimera antalet sinnesintryck som barnen exponeras för.

För många barn är det lättare att springa och stoja utomhus. Ibland behöver dessa barn få utlopp för detta behov även inomhus. Därför kan det vara viktigt att planera in möjligheter till aktiv rörelse och fartfyllda lekar för att undvika problemskapande beteenden.

PRAKTISKA TIPS

 • Anpassat material och miljö efter barnens förmåga och intresse.
 • Begränsat material vid lek.
 • Anpassa gruppstorlek och dela upp grupper mellan olika rum/platser.
 • Dela upp lekmaterial mellan olika rum, t.ex. byggrum, kuddrum osv.
 • Anpassa antal barn i varje lek så att varje enskilt barn får möjlighet att komma fram i leken.
 • Bra och tydliga lekmiljöer, vart man leker fritt och vart man inte leker fritt.
 • Tydliga rum för olika lekar med bilder som illustrerar leken och lekreglerna.
 • Tillåtande lekmiljöer som ”får” bli stökiga eller smutsiga.
 • Dela upp barnen i mindre grupper.
 • Tydlig organiserad miljö, var sak på sin plats, bilder och symboler som visar var saker ska stå eller vara.
 • Möjlighet att leka i avskärmade miljöer, delar av rum, som lockar till lek och skapande och minimerar distraktioner och störningar.