Vad du som förälder kan göra

Kraven på att kunna arbeta självständigt är stora i dagens skola, också för de yngre barnen. Det innebär att barn som själva har svårt att komma ihåg vad och hur de ska göra behöver mer vuxenstöd även hemma.

Förutom läxor, gympa-påsar och matsäck kan det handla om arbeten som ska bli klara vid en viss tid och som behöver organiseras.

Projektarbete
Det finns många moment i ett projektarbete där man ska skriva om ett visst ämne. Man ska:

 • Bestämma sig för ett ämne och hålla fast vid det
 • Hitta material och välja ut vad som är viktigt
 • Dela upp arbetet i mindre delar så att inte allt jobb är kvar sista kvällen före inlämning
 • Välja information och se till att det blir lagom mycket
 • Skriva om ämnet på ett organsierat sätt
 • Eventuellt välja ut passande bilder
 • Komma på hur man ska presentera materialet om man ska göra det muntligt

Det kan vara bra att som förälder försöka ta reda på vad det är som ska göras och hur.

Hemma eller i skolan?
Som förälder är det ibland en tung arbetsbörda att få barnet att göra det skolarbete de förväntas göra hemma. Det blir särskilt betungande om barnet har svårt att få något gjort i skolan. Ta kontakt med läraren och diskutera situationen om ni ständigt hamnar i konflikt med varandra om läxor hemma. Ni kanske behöver titta över vad ni ska träna på hemma och vad barnet behöver få mer hjälp med i skolan.

Har du svårt att hjälpa ditt barn är det viktigt att du pratar med lärarna om det, så att ni tillsammans kan hitta lösningar. Vissa barn gör läxor på fritidshemmet eller går till en särskild läxläsningshjälp på skolan. Ta reda på vilka möjligheter till hjälp som finns på ditt barns skola. Fundera på hur du kan motivera barnet att delta.

PRAKTISKA TIPS

 • Om uppgiften inte är tillräckligt tydlig: ta reda på vad som gäller genom att prata med/maila läraren.
 • Hjälp ditt barn i att dela upp arbetet så att det inte blir för mycket på en gång.
 • Särskild läxläsningstid underlättar, att det är lite lika varje vecka eller att det är planerat i förväg.
 • Hjälp ditt barn att finna en plats i hemmet där han eller hon får tillräcklig studiero. Alla är olika och störs olika mycket av sådant som händer runt ikring.
 • Prata med läraren om att få veckobrev med information om läxor.
 • Hjälp barnet dela upp tiden så att det inte blir för tungt. 20 minuters arbete, sedan något som bryter av ett tag, och så 20 minuter till. Tiden anpassas utifrån vad barnet klarar av.
 • Belöningar kan fungera bra för vissa barn när det är motigt men det ska inte vara för stora och kostsamma belöningar. Det kan handla om dator/TV-tid, simhallsbesök, göra något med dig som förälder eller annat.
 • Uppmuntra ditt barns ansträngning.