Hjälpmedel och knep

Oavsett hur väl vi planerar, och anpassar olika situationer för de barn som har svårt att vänta, så är väntsituationer ibland oundvikliga. Då finns en rad hjälpmedel och knep som kan tillämpas för att underlätta för dessa barn och situationer.

Visualisera tiden

För vissa barn blir väntan lättare om man visualiserar tidsförloppet. Det kan göras med hjälp av ett till exempel timglas, TimeTimer eller klocka. Dessa hjälpmedel kan underlätta i situationen, och gör att tiden blir mer överskådlig. Ett annat sätt att visualisera tiden är genom aktivitetsscheman med bilder, som visar pågående aktivitet, och nästa. Då förstår barnen varför de väntar, och vad de väntar på.

Hjälpmedel och knep som sysselsätter i väntan

Vissa barn klarar inte av att vänta utan något att göra under tiden. Genom att identifiera på vilka platser barnen behöver vänta kan vi placera ut lämpliga hjälpmedel och saker att göra just där de behövs. Utanför toan där barnen står i kö, kan till exempel aktivitetskorgar eller aktivitetskort användas. I en aktivitetskorg finns lämpliga leksaker och böcker. Aktivitetskorten har förslag på passande aktiviteter, såsom ”sjung en sång” eller ”rita en bild”. På matborden kan till exempel några böcker placeras ut att läsa efter maten. Vid samlingen kan vissa barn till exempel få hålla i en leksak eller leka med något för att underlätta väntan.

PRAKTISKA TIPS

 • Visa bilder på det som barnen väntar på.
 • Timstock, timglas, timer för att konkretisera tiden och väntan.
 • Undvik väntan och inaktivitet under samlingen genom att se till att alla barn är aktiva.
 • Lägg böcker på matborden som barnen kan läsa medan de väntar innan och efter mat.
 • Sånger, rim och ramsor i grupp.
 • Lyssna på musik och dansa.
 • Läsa högt vid väntan.
 • Ha en styrd lek som barnen kan ägna sig åt medan de väntar.
 • Ge barnen olika aktiviteter att syssla med under tiden.
 • Massage medan man står i kö.
 • Problemslösningsuppdrag som sysselsätter barn under väntan.
 • Litet bord med ”vänta-aktiviteter” typ lego, pussel, böcker etc.
 • En låda med böcker som barnen kan bläddra i.
 • Ha leksaker tillgängliga där barnen väntar.
 • Häng upp tiden på en situation, ”pappa hämta efter mellanmålet” eller ”efter lunchen tvättar vi händerna”
 • Använd en tidning eller katalog som diskussionsunderlag, t.ex. biltemakatalogen.
 • Sysselsättning som ordlekar, frågesport etc.
 • När man pratar om något i samlingen, skicka gärna runt flera saker som barnen kan få titta och känna på, inte bara en sak.