Vad du som förälder kan göra

Att som förälder ha en struktur med rutiner för när saker ska ske kan vara av stor betydelse för barnet. Det kan handla om läxläsningstider, schema som visar när saker ska göras eller vilka aktiviteter man har under veckan.

Att ha en regelbunden kommunikation med barnets lärare så att du vet vad ditt barn förväntas göra under veckan, såsom läxor, inlämningar, prov etc. underlättar. Vet du vad som ska göras och när, kan du hjälpa ditt barn att undvika misslyckanden. En möjlighet att ha direktkontakt med läraren via sms eller mail gör det ofta betydligt lättare för föräldrar att ha tillräcklig kontroll. Prata med läraren och kom överens om hur ni ska göra.

Planera ihop med barnet
Du hjälper ditt barn att utveckla känslan för tiden genom att prata om det som ska göras och när. Du kan använda en kalender för att visa vad som händer under veckan eller hur lång tid det är kvar till dess något särskilt ska ske. Hur långt tidsperspektiv som barnet klarar av att överblicka varierar. För mycket information kan vara stressande.

Det kan vara bra om barnets far- och morföräldrar och andra i nätverket runt omkring också har förståelse för barnets svårigheter med tiden.

PRAKTISKA TIPS

  • Packa på kvällen så att allt kommer med.
  • Det är viktigt att tala med sina barn om tid och planering.
  • Ge klara besked om vad som ska hända under dagen, t ex skriv ner eller gör schema till ditt barn.
  • Öva upp känslan för tid genom att mäta hur lång tid det tar att göra olika saker.
  • Hjälp ditt barn att använda en almanacka. Tänk på att det tar tid att skapa en vana att använda almanacka. Ha tålamod!
  • Använd tidshjälpmedel såsom timglas, äggklocka, time timer, timstock.
  • Ställ äggklockan när läxor ska göras. Gör något kul när ni är klara.
  • Låt ditt barn använda klocka varje dag.
  • Fasta läxläsningstider.