Hjälpmedel

Det finns en hel del program som används på olika håll i skolorna.

Vi har inte värderat dessa utan förmedlar här sådant som pedagoger tipsar om. Om du tänker använda något av dessa program är det viktigt att du själv sätter dig in i de olika metoderna och tar reda på om vilka för och nackdelar det finns.

Det är viktigt att man som pedagog tänker till så att gruppträningen i klassen inte leder till ytterligare betoning av någon elevs tillkortakommanden.

PRAKTISKA TIPS

  • Sociala berättelser och seriesamtal.
  • SET och ART att träna på för att förebygga utbrott. Använda EQ-verkstan och second step i större utsträckning.
  • Charlielekar.
  • Livskunskap – social emotionell träning.
  • Bilder och filmer för samtal om olika teman.
  • För barn med olika diagnoser finns det ett program som heter bubbelkommunikation. Det är ett program som köps in av skolan. En av oss som arbetat mycket med autistiska barn talade varmt om det och upplever att det underlättar en förklaring när det har varit en konflikt.