Hjälpmedel och knep

En del barn behöver mycket hjälp med att göra val, eller helt enkelt anpassade miljöer med färre valsituationer. En bra strategi kan vara att endast presentera två möjliga val, och inte fler. Här kommer även vikten av strategier och hjälpmedel in. Hjälpmedel som tydliggör och direkt konkretiserar vilka alternativ som finns kan vara till stor hjälp för många barn.

Konkretisera val

“Välja-tavlor” eller ”aktivitetstavlor”, där bilder på olika möjliga aktiviteter visas upp, kan med fördel användas i valsituationer. Andra alternativ är att ha aktivitetskort som läggs ut på golvet, eller lådor med olika leksaker i. Gemensamt för dessa hjälpmedel är att de fungerar som visuellt stöd och samtidigt konkretiserar både valsituationen och själva beslutsfattandet som barnen gör. Att välja frukt till fruktstunden är för många barn mycket lättare om de får se frukterna bredvid varandra på bordet. Annars kan valet mellan äpple, päron eller banan bli alldeles för abstrakt. Det här gäller i synnerhet för de yngre barnen, som oftare behöver konkreta föremål då bilder är mer abstrakta. Ett barn kanske har svårt att komma ihåg alternativen, eller inte vågar säga vilken frukt hen vill ha. Konkretiserade val är en typ av anpassning som med fördel kan göras för hela gruppen, men även som individuell anpassning till de barnen som behöver det.

Ramsor hjälper beslutsfattande

Ramsor för rutiner och olika aktiviteter hjälper barnen att komma ihåg vad som ska ske när saker ska ske i en viss ordning. Ramsorna kan underlätta beslutsfattandet i vissa situationer.

PRAKTISKA TIPS

  • Konkretisera valmöjligheter, till exempel med en aktivitetstavla med tydliga bilder på olika alternativ.
  • Att ta val med hjälp av bilder kan underlätta för blyga barn eller de som för tillfället inte vill prata.
  • Aktivitetskort som kan läggas ut på ett bord eller på golvet.
  • Har barnet svårt att välja kan man sitta i “tänkarsoffan” som ett sätt att landa. Där kan man fundera på vad man ska välja utan att bli störd eller störa andra.
  • Lådor kan märkas med bilder på olika aktiviteter, bakgrundsfärgen visar vilket rum. Om möjligt kan även rummet vara målat i denna färg.
  • Aktivitetstavla där man fäster en bild på sig själv eller sitt namn vid en vald aktivitet.
  • Tydliggör med fingrarna hur många olika valmöjligheter som finns.
  • Tecken som stöd till talet (TAKK) kan förstärka förståelsen vid instruktioner.
  • För små barn, visa föremål som symboliserar de olika valmöjligheterna. T.ex. bil eller kloss.