Andra verksamheter

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för olika verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som återkommande krockar med vardagen. Genom årens lopp har jag föreläst för lss-verksamheter, kommunal omsorgspersonal, socialtjänst, älderomsorg, vårdpersonal på medicinska, psykiatriska och habiliterande verksamheter, statliga verksamheter, svenska kyrkan, privata företag, stiftelser och ideella organisationer.

Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar inkl paus) men kan kortas eller utökas till heldagar helt utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Alla föreläsningar kan anpassas i förhållande till verksamhetens behov. Det är möjligt att helt anpassa föreläsningen för olika målgrupper. Hör av dig så kan vi diskutera era behov och önskemål

Kontakta mig gärna för mer info.

 

Uppdragsutbildning – Andra verksamheter

 

Att hantera och förebygga utagerande beteenden och utbrott

 Om självstyrning, stress och problemskapande beteenden

För en del är vardagen fylld av utmaningar. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där personen förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser personer som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Andra blir passiva, drar sig undan eller går iväg. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop?
 • Att förstå uppkomsten av utmanande situationer?
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad du gör i varje steg?
 • Relation och förståelse – vad behöver du tänka på?
 • Att analysera utmanande händelser med fokus på att de inte ska återkomma. En modell för ett systematiskt arbetssätt som underlättar det förebyggande arbetet och förståelsen av vilka anpassningar du behöver göra.

 

Konsten att styra sig själv

Hur blir man en självstyrande individ och vad gör att en del har så svårt för detta även som vuxna? I yrken där vi träffar människor behöver vi förstå vad som gör att vi varierar som vi gör. Hur kan vi förstå varför en del så ofta misslyckas i det de företar sig? Hur kan vi stötta andra på ett sätt som gör att de lyckas bättre? Vad innebär det att vara en lyhörd medmänniska? Hur gör jag för att behålla den nyfikenhet som gör att vi kan finna lösningar.

 • Viktiga förutsättningar för lärande och välmående.
 • Så kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden
 • Utvecklande och framgångsrika förhållningssätt och strategier
 • Ett systematiskt arbetssätt som kan gagna alla
 • Hur kan du skapa fler positiva stunder för andra och samtidigt må bättre själv?

 

Tydliggörande pedagogik i vardagen

Skapa en tillgänglig miljö med mindre stress och problem

Alla behöver känna sig trygga för att klara av vardagen, kunna lära sig och må bra. Att inte förstå vad som ska hända, hur något ska gå till eller varför kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande och välmående Tydliggörande pedagogik syftar till att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull. Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och förebygga att personer misslyckas i olika situationer?

 • Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och minskar problem?
 • Hur skapar du en tydlig vardag som minskar stress och gör vardagen mer hanterbar?
 • Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur och sedan, i praktiken?
 • Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans.
 • Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
 • Hur kan du göra vanligas kritiska situationerna begripliga, hanterbara och meningsfulla?

 

Personer med neuropsykiatriska diagnoser

Personer med neuropsykiatriska diagnoser hamnar oftare i problemskapande situationer än andra. Att anpassa vardagen i förhållande till den som har en funktionsnedsättning är nödvändigt. Men hur förstår vi varför det blir som det blir? Hur kan vi stötta dessa personer så att vardagen underlättas?

 • Adhd, autism och andra funktionsnedsättningar – vad behöver du tänka på?
 • Diagnosers möjligheter och begränsningar
 • Anpassning, träning och hjälpmedel – när använder du vad?
 • Hur kan du skapa fler utvecklande och positiva situationer för dessa personer?

 

Att lyckas i svåra möten 

Samtalet är en viktig del i många verksamheter. Ofta fungerar det bra och känns lätt men ibland uppstår svårigheter i kommunikationen och synen på vad som behöver göras. Känslor av obehag och frustration är inte ovanliga. I svåra lägen är nödvändigt att finna en framkomlig väg tillsammans. Samtalet är ett viktigt verktyg men hur gör du för att det ska bli konstruktivt och leda framåt. Varför blir en del relationer så svåra och vad kan du göra för att skapa en positiv utveckling?

 • Den ömtåliga relationen – vad behöver du tänka på?
 • Att förstå och hantera känslor, såväl hos dig själv som hos andra
 • Vad ska du tänka på inför, under och efter planerade möten?
 • Information och kommunikation i svåra lägen – telefon, mejl och samtal.
 • Kroppsspråk, gester och ordval – fallgropar och framgångsfaktorer