Inledning

Vi är alla olika när det gäller vår förmåga att koncentrera oss i olika situationer. Sådant som påverkar koncentrationen är t ex hur intresserade vi är, om det finns störande ljud i omgivningen eller om vi är upptagna av andra tankar. För vissa elever är detta ett betydligt större problem än det är för andra.

Att bibehålla fokus på tankekrävande uppgifter är svårt vid ADHD. Situationer som fordrar koncentration är t ex att läsa en text, lösa ett matteproblem eller lyssna på någon som pratar. Det kan vara betydligt lättare att fokusera om man samtidigt får vara aktiv själv. Många barn och ungdomar med ADHD har inte större svårigheter än andra att vara tillräckligt koncentrerade när de spelar dataspel, utövar någon idrott eller liknande. Elever med koncentrationssvårigheter har också svårt att bibehålla fokus på det de gör tillräckligt länge för att det ska bli klart.

Svårigheterna varierar
Förmågan till koncentration är mycket varierande för personer med ADHD. Vissa klarar av att läsa en text som är intressant utan att tappa fokus hela tiden. För andra är detta en omöjlighet. En del kan inte följa med i filmer utan att tänker hela tiden på annat och missar därmed väsentliga detaljer för att greppa handlingen. För andra åter är detta inte något problem.

En stökig klassrumssituation, en konflikt med klasskamraterna på rasten, en förälder som t ex är psykiskt sjuk eller alkoholiserad, att man är lite febrig eller har allergiska reaktioner är också saker som påverkar koncentrationen. Sammantaget är det alltså mycket som kan påverka graden av fokus och koncentration.

Koncentration och minne
För att komma ihåg instruktioner och information behöver vi vara fokuserade på det vi ska minnas. Den typ av minne som då används kallas för arbetsminne. För personer med ADHD är det snarare regel än undantag att man har problem med arbetsminnet

Det innebär att det är svårt att hålla flera instruktioner i minnet samtidigt eller hålla kvar sammanhanget i det man läser. Det här kan också vara en orsak till att elever med dessa svårigheter avbryter andra eftersom de annars kommer att glömma bort vad de skulle säga.

Instruktioner i flera led kan behöva skrivas ned eller delas upp för att eleven ska komma ihåg vad han eller hon ska göra.