Struktur och rutiner

Att skapa tydlighet i vardagen genom en god struktur och goda rutiner är a och o för att kunna hålla ordning på sina saker.

Var sak på sin plats

I de yngre klasserna är det vanligt med bestämda platser, egna krokar och fack eller lådor medan de äldre eleverna själva förväntas stå för mycket av ordningen. Det finns många olika sätt att skapa struktur: att märka material, ha olika lådor, hyllor eller ha färgsortering. I bästa fall har eleven successivt införlivat strategier för ordning och reda, men för vissa elever finns behovet av vuxenstöd kvar längre upp i åldrarna.

Fasta läxdagar
Att ha fasta läxdagar kan göra det lättare för eleverna att komma ihåg vilka böcker som ska med hem, och när. Påminnelser om vilka saker som ska tas med kan läggas in i mobilen.

Mer att hålla reda på
Vissa skolor har datorer till alla elever från en viss ålder. Då gäller det att det finns ett bra system för hur eleverna ska hålla ordning på sina olika filer. I vilken mapp ligger skrivuppgiften? Det är inte säkert att eleven själv klarar av att skapa ett bra system även om de blivit äldre och i övrigt är duktiga på att hantera datorn.

 

PRAKTISKA TIPS

 • Hjälpa eleverna hålla ordning på sina saker. Städa och sortera tillsammans.
 • Avprickningsschema (checklista) för det som ska göras eller tas med.
 • Påminnelselapp på skåpdörren med 2-3 saker att komma ihåg till varje lektion.
 • Kläder på egna krokar hjälper till för de yngre. En del elever med stora svårigheter skulle också vara hjälpta av det även om de kommit upp i åren. Det kan handla om att det blir konflikter kring var saker ska vara.
 • Personliga saker ska märkas och ha en specifik plats: hylla, krok, låda, bänk, skåp eller den egna väskan.
 • Se till att alla har schema i sina skåp/bänkar/bord så att de kan se vad de ska ha med sig.
 • Begränsa hur man får ta med egna leksaker/saker till skolan. Bara på fredagar? Inte alls? En speciell dag?
 • Låt alla ämnen få en egen färg, t ex matte i blå mapp, engelska i gul mapp osv.
 • Liten agenda som eleven alltid har med sig där läxor och aktiviteter skrivs in.
 • Hjälp eleven att hålla ordning på när läxorna ska göras och när de ska lämnas in genom att skriva upp det på tavlan.
 •  Att från början ha en bra struktur över var saker/kläder ska vara. T.ex. kläder på krokar, böcker i lådor/hyllor/bänkar mm.
 • Ha en speciell städsång som man lyssnar eller sjunger på tillsammans när det är dags att packa ihop och städa.
 • Märk elevernas saker.
 • När barnen kommer till skolan första gången i förskoleklass har de så många saker att hålla reda på, då kan lappar vara till hjälp för att veta var alla saker ska ligga och för att underlätta hela strukturen.
 • Skapa rutiner och påminn, t ex ”på måndagkvällen packar du idrottskläderna inför tisdagens lektion”.
 • Eleven tar fram materialet som ska användas under dagen redan på morgonen.
 • Kom ihåg-lista på dörren om vad eleverna ska ha med sig in.
 • Skriv namnet på papper som delas ut så att de kommer rätt om de ramlar ur ryggsäcken eller bänken.
 • Gör en skalenlig karta (skala 1:2) över bänken, gör en skiss på hur innehållet i bänken ska se ut. Sätt up den i bänken så ser du hur ordningen ska vara.
 • Pärm med flikar för varje ämne där papper och uppgifter läggs in.