Tipsbanken

Tipsbanken är en portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för att öka lärande och välmående för elever som möter utmaningar i skolans vardag.

Gunilla Carlsson Kendall och jag skapade Tipsbanken utifrån de tips och idéer vi samlade på oss från lärare och annan pedagogisk personal genom vår utbildning VIS – Verksamt i skolan. Här ligger hundratals förslag på vad man som pedagog kan göra. Vi har satt in tipsen i ett sammanhang och delgivit våra kunskaper och erfarenheter som psykologer.

Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem och tyckt att de varit av betydelse. Elever är olika så alla tips kommer förstås inte att fungera för alla. Det är nödvändigt att göra en analys av styrkor att bygga på och svårigheter att kompensera för. Glöm inte att göra eleven delaktig och utvärdera tillsammans med eleven och andra som varit involverade.

Lycka till!