Tipsbanken

Tipsbanken är en portal med över tusen tips och idéer för både lärare och annan pedagogisk personal på förskola, skola och fritidshem samt för föräldrar. Här finns texter och idéer för hur du som vuxen kan skapa förutsättningar för barnen och ungdomarna att lära sig, utvecklas och må bra.

Tipsbanken utvecklades initialt av Gunilla Carlsson Kendall och mig när vi samlade tips från lärare på vår processutbildning VIS – Verksamt i skolan. Sedan har jag fortsatt samla in tips från personal verksamma i förskolan och även från annat håll. Tipsen har sorterats in under olika rubriker tillsammans med texter som ger dem ett sammanhang. 

Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem och tyckt att de varit av betydelse. Barn och elever är olika så alla tips kommer förstås inte att fungera för alla. Det är nödvändigt att göra en analys av styrkor att bygga på och svårigheter att kompensera för. Glöm inte att göra barnet/eleven delaktig och utvärdera tillsammans efteråt.

Kommer du själv på sådant du tycker saknar så skicka gärna tips och idéer till mig här.

Lycka till!