Vad du som elev kan göra

Vet du med dig själv att du tycker det är svårt och jobbigt med forskningsuppgifter eller eget arbete? Känns det som om arbetet aldrig skulle ta slut? Har du så många läxor att det känns som om det inte är någon idé att ens börja?

Här kan det vara bra att ta hjälp av till exempel lärare, föräldrar eller någon annan, som är bra på att planera.

 1. Gör en lista på de saker du ska göra
 2. Försök göra en ordning över hur snart de behöver blir klara
 3. Titta tillsammans med den som hjälper dig på hur mycket tid du har till förfogande
 4. Gör ett schema över vad du ska göra
 5. Skriv en lista där du kan bocka av arbetsuppgifterna
 6. Är det alldeles för mycket jobb och alldeles för lite tid: prata med din lärare eller mentor. Be om hjälp att prioritera.

Studieteknik
Studieteknik handlar ju om hur du bäst lär dig och hur du bäst arbetar med uppgifter. Vad är viktigt för dig? Hur ska det vara när du pluggar, övar, läser, skriver, räknar eller gör arbeten? Det kan vara olika beroende på vad du ska göra.

Här är en lista på saker man kan tänka på innan man börjar med en uppgift:

 • Sitter du på ett bra ställe att arbeta på?
 • Har du allt material du behöver (t.ex. böcker, papper, penna, dator)?
 • Finns det något som stör just nu (musik eller andra ljud, obekväma kläder, tv eller något annat)? Stäng av i så fall.
 • Behöver du gå på toaletten?
 • Plocka undan det som stör från bordet
 • Bestäm hur länge du ska hålla på innan du tar paus. Du kan sätta ett larm som ringer.
 • Ta ett par lugna andetag
 • Kör igång!

Den här listan kan du skriva ut och titta på varje gång när du ska göra läxor. Läs igenom den varje gång till dess du kan den utantill.

 

PRAKTISKA TIPS

 • Tankekartor (mindmaps) kan hjälpa en att se vad som ska göras och att se hur saker hänger ihop. MindNode är ett program som fungerar bra men man kan förstås lika gärna använda papper och penna.
 • Om det är för mycket att göra så att du inte kan hinna: be om hjälp för att prioritera.
 • Repetera är viktigt för att lära sig. Det kan gälla glosor, svåra ord, fakta eller hur ett projekt ska göras. Läs igenom då och då, t ex på morgonen, eftermiddagen och kvällen.
 • Studieteknik handlar ju om hur du bäst lär dig och hur du bäst arbetar med uppgifter. Vad är viktigt för dig? Hur ska det vara när du pluggar, övar, läser, skriver, räknar eller gör arbeten. Det kan vara olika beroende på vad du ska göra.
 • För att komma igång med skrivandet kan det vara bra att börja med stödord.
 • Det kan vara bra att skriftligt bryta ner uppgiften i punktform. Det är lättare att se vad som ska göras då.
 • Använd mobilen för att lägga in när saker ska göras, t ex läxan. Påminn flera gånger om du behöver (2 timmar innan, 30 minuter innan och 5 minuter innan).
 • Tag hjälp av vuxna när du fastnar.
 • Belöna dig själv med att planera in att göra något du gillar direkt efter att du jobbat med något skolarbete som du tycker är tungt. Det är lättare då.
 • Gör en checklista med det som ska göras och bocka av när du är klar. Det kan vara skönt att se hur det minskar.