Vad du som elev kan göra

Ibland kan det vara jobbigt och besvärligt med andra människor. Det är svårt att veta varför det blir som det blir och inte alltid lätt att veta vad man ska göra åt det. Då kan det vara bra att ta hjälp av andra för att lättare komma på hur man ska förstå vad som händer.

Finns det särskilda situationer i skolan som du tycker är besvärliga? För en del barn och ungdomar är det jobbigast i stora grupper eller i sammanhang där det inte finns någon planerad aktivitet. Försök tänka efter vad du själv tycker är besvärligt – då kan den som du talar med lättare förstå vad de kan göra för att hjälpa dig.

Det kan vara bra att träna på vissa saker – du kanske hittar några förslag bland tipsen?

Om du upplever att andra är elaka mot dig eller märker att du själv eller någon annan blir mobbad är det väldigt viktigt att vända sig till en vuxen och berätta det.

 

 PRAKTISKA TIPS

 • Ibland tror man att man är helt ensam om sin känsla. Det är sällan så. Det finns alltid andra som känner lika som en själv men det är inte alltid lätt att finna dem. Ge inte upp!
 • Om du behöver en plats att gå till på rasten så fundera över var det skulle vara. Tag hjälp av vuxna genom att berätta om varför det skulle vara viktigt för dig.
 • Ibland kan det vara bra att lära sig spela ett spel eller reglerna för en lek tillsammans med någon som känner in. Då vet man bättre hur man ska göra när man är flera, på rasten eller på fritids.
 • “Sten – sax – påse” kan vara ett enkelt sätt att bestämma vems regler som gäller i en lek.
 • Om du tycker att du blir illa bemött av andra så berätta det för en vuxen.
 • Om det blir jobbigt med vem som ska göra vad i t ex grupparbeten, be din lärare om hjälp att finna en bra lösning på dilemmat.
 • Det är viktigt att turas om att bestämma när man leker tillsammans med kamrater.
 • Ibland kan man behöva ta hjälp av en annan vuxen än ens lärare. Våga be om hjälp. Andra har gjort det med framgång.
 • Om det är mycket bråkigt så gå undan.
 • Se till att hålla dig ifrån bråk om det ofta blir så att du är involverad i situationer som kan leda till problem.
 • Se till att säga förlåt om du gjort något emot någon som den blev ledsen över. Det är alltid bra att visa att man ångrar sig eller visar att det inte var meningen att personen skulle bli ledsen.
 • Om du ofta gör andra ledsna, fundera tillsammans med andra om det finns saker du skulle kunna göra för att det minskar.