Hjälpmedel och knep

Ofta har barn en fantastisk fantasi och förmåga att komma på lekar med varandra. Det kan också vara så att det uppstår konflikter när det finns oenighet om hur en lek ska gå till. I båda dessa situationer kan vi behöva olika typer av hjälpmedel och knep för att ge alla barn förutsättningar för lek.

Sådant som inspirerar

Ibland behöver barn tips på lekar eller på hur de ska använda vissa leksaker. De kan också behöva inspireras till lek genom att eventuellt tillsammans med barnen skapa en idébank som innehåller många olika förslag på lekar. Idébanken kan bestå både av bilder på lekar, men kan också innehålla föremål. Föremål är ofta att föredra för de yngsta barnen på förskolan. Bilder kan placeras både på väggen och i en pärm som barnen kan bläddra i. Idébanken används när barnen inte har något att göra, eller är sugna på att prova en ny lek. Idé-banken med lekar kan dessutom inbjuda till nya konstellationer med andra barn som intresserar sig för samma lek. Ett annat förslag kan vara att ha lådor med böcker om ett visst tema, och leksaker som hör till. På så sätt kan barnen engageras till lek med inspiration från boken.

Sådant som förtydligar

För en del barn behöver leken ramas in tydligt med en plats, bestämda personer och en avgränsad tid som visualiseras med hjälp av tidshjälpmedel. Vissa barn kan också behöva göra en lek eller aktivitet många gånger på ett visst sätt för att själva kunna genomföra leken på egen hand eller med andra personer.

PRAKTISKA TIPS

 • Bildval på olika lekar kan leda till nya konstellationer och ger barnen en känsla av valmöjlighet även om valet är anpassat.
 • Bildstöd på lådor.
 • Bildstöd på olika sätt att använda material och leksaker.
 • Bra balans mellan välkända ”gamla” leksaker som barnen känner igen och har erfarenhet av och nya spännande leksaker.
 • Leklådor för specifika lekar där allt material ligger tillsammans med visuella instruktioner. Ger tydlighet och struktur till leken och berikar föreställningsförmågan.
 • Både ”utforskande” och ”färdigt” material att leka med.
 • Använd aktivitetskort.
 • Attraherande och inspirerande lekmaterial.
 • ”Idébank” eller ”lekbank” med tips på lekar och spel som barnen själva kan bläddra i för att upptäcka nya lekar.
 • Lådor med lekar enligt särskilda teman, till exempel sjukhus, bondgård eller annat.
 • Överraskningslådor med färdigt material för aktiviteter.
 • Låda med en bok och rekvisita, så att man kan ta inspiration från boken och leka kring handlingen.
 • Instruktioner för nytt material, hur det ska användas och hur man kan leka med det.
 • Många leksaker av samma slag, större uppsättningar, för att undvika konflikter om material.
 • Lekbilder i barnens ögonhöjd som inspirerande ”lekmallar”.
 • Inplastade bilder på lekar som kan göras utomhus som sitter på väggen utanför entren.