Vad du som elev kan göra

Att hantera sina känslor är olika svårt för olika människor. En del reagerar starkare än andra. Det kan vara besvärligt i många situationer. Om man snabbt blir arg är det lätt att göra saker som man sedan ångrar.

Ta hjälp av vuxna
Har du lätt att bli arg kan det vara bra att be en vuxen hjälpa till när det trasslar till sig. Försök be om hjälp innan du har blivit för arg.

Hantera dig själv
Ibland kan det hjälpa att gå undan och att räkna till 10.

Om man ofta blir arg är det bra att ha en plats att gå till där man kan vara ifred. Kom överens med din lärare om ett bra ställe.

Man kanske behöver träna på vad man kan göra och säga i situationer där man lätt blir arg. Även om andra gör saker mot dig behöver du inte göra på samma sätt mot dem. Det är inte lätt att ändra sig själv och det kan ta tid. Var stolt över de gånger som du lyckas hålla dig lugn!

Det är OK att bli arg men det är viktigt att kunna låta bli att göra sådant som man egentligen inte vill.

Att vara ledsen och nedstämd
Det är lätt att bli ledsen och tappa modet om man har det jobbigt i skolan eller hemma. Försök att hitta någon vuxen som du kan prata med. På skolan finns det förutom lärare, kuratorer och skolsköterskor som man kan gå till. Ibland kan det också finnas en psykolog på skolan som kan hjälpa till. Man kan känna sig väldigt ensam om man är ledsen, men det brukar ändå finnas andra som kan förstå hur man har det.

PRAKTISKA TIPS

 • Det är viktigt att få känna känslor. Du har rätt till dina känslor men inte rätt att låta det gå ut över andra.
 • Träna på att säga till vuxna innan du blir så arg så att du inte något ogenomtänkt, t ex att slåss eller skada andra eller dig själv.
 • Kom på ett bra ställe att gå till när du blir arg där du får vara ifred. Det kan vara en bänk, en hörna eller någonstans utomhus. Kom överens med din lärare om platsen.
 • Om någon är taskig mot dig är det bättre att prata med en vuxen och be om hjälp än att bli rasande på den andre.
 • Gå undan och räkna till 10 så att du inte gör något du sedan behöver ångra.
 • Att förstå sig själv är viktigt. Vad blir jag arg/ledsen/frustrerad (eller annat) över? När blir det som mest jobbigt? Vad kan göra att det blir bättre?
 • Tänk igenom vad som är okej att säga när man blir riktigt arg på någon eller något.
 • Ibland kan det hjälpa att få ur sig ilska på något som t ex en boxboll eller en sport där man behöver ta i.
 • Om du ofta känner dig ledsen, prata med någon som förstår och beskriv vad du känner.
 • Om du känner dig ledsen hela tiden, så kan det vara bra att söka hjälp. Om det inte går över.
 •  Ibland tycker man att lärare tjatar på en. Då kan det vara bra att komma överens om något tecken som läraren kan använda och som bara ni känner till för att påminna istället för att tjata.
 • Gå undan en liten stund och lugna ner dig så att du sedan kan gå tillbaka. Om du gjort något som inte var schysst eller något som inte känns bra är det viktigt att säga förlåt.
 • Om det är möjligt: undvik människor du kommer i konflikt med 🙂