Hjälpmedel

De vuxna kan ibland behöva visa på metoder som hjälper eleverna att skapa ordning bland sina saker. Många gånger finns här en bristande insikt om elevens förmåga. Man tror att eleven klarar att hålla reda på sina saker eftersom klasskamraterna gör det. Det finns många olika hjälpmedel att ta till för att skapa ordning. Viktigt är att eleven blir van med och rätt kan använda dessa.

Vuxenstöd
Ibland fungerar det inte att automatisera påminnelser med larm eller minneslappar. En vuxen måste helt enkelt finnas till hands. Kraven att klara sig själv och hålla reda på saker ökar med åldern. Dock kan man även på högstadie- och gymnasienivå behöva ha olika rutiner och system som gör att eleven klarar av kraven också vad gäller att hålla reda på saker och ting.

Minneshjälp
En almanacka för att skriva in läxor mm kan vara bra. Men vad ska man skriva in och när ska man titta i den? Detta kan man behöva hjälpa eleven med.

Den stora fördelen med att använda mobiltelefonens almanacka är att den alltid finns med och att det går att lägga in påminnelsefunktioner med larm. Påminnelser om att gympakläderna ska packas kan ställas in så att det ringer t ex varje måndag kl 19.30 om idrotten är på tisdagen.

Minneslappar för saker
En checklista med de saker som behövs till en viss lektion kan sättas upp på insidan av skåpet och hjälpa högstadieelever som annars kommer med ofullständigt material, t ex:

 • mattebok
 • skrivhäfte
 • penna
 • suddgummi
 • linjal

Extra skolmaterial
För vissa elever som har stora svårigheter att få böcker med sig mellan skolan och hemmet/hemmen, kan det vara nödvändigt att ha dubbel uppsättning av böcker.

 

PRAKTISKA TIPS

 • Krokar med tydliga namn, lådor med tydliga innehållsetiketter, burkar och material med beskrivningar, hyllor med tydliga angivelser.
 • Olikfärgade mappar till varje ämne.
 • Mobiltelefon med kalender för påminnelse.
 • Ett särskilt fack eller en mapp i väskan för läxor.
 • Checklista med sådant eleven ska ha med till lektionen.
 • Ett-till-ett datorerna är en fördel. Alla “papper” finns på datorerna, något som underlättar stort. Enkelt att utnyttja datorns fodral som ordningsskapande verktyg, förvaring av kalender, papper osv. Uppfostringstänkande är inte konstruktivt för elever med svårigheter.
 • Skolportalen för att kunna kommunicera, kommentera o ta del av elevernas arbeten, alla arbeten i bra o välutvecklat mappsystem.
 • Olika färger för mapparna i datorn.
 • Påminnelser kan pratas in på vissa mobiler och mailas till sig själv.
 • Eleven ringer sin telefonsvarare eller mailar till sig själv och påminner om t.ex. idrottskläder.
 •  Kläder, skor, vantar, gympapåsar etc är lättast att hålla reda på om det finns tydliga skyltar, krokar, rutiner för hur man gör med sina saker.
 • Lappar, papper, uppgiftsblad sorteras in i olika mappar som är märkta, färgade eller i pärmar.
 • Lådor kan behöva ha olika fack, mappar, färger och de kan behöva vara märkta med vilket innehåll där är.
 • Påminnelser om att ta med sig saker, läxor, gympakläder på mobilen kan hjälpa.