Vad du som elev kan göra

Det är inte lätt att lära sig att handskas med tiden. Ibland kan en minut kännas som en timme och en timme ibland som en minut. Så är det för alla människor. Samtidigt är vi olika när det gäller att ha en känsla för hur lång tid det tar att göra saker. En del har helt enkelt lättare att komma ihåg att tänka på tiden än andra. Ju äldre vi blir desto viktigare är det att själv ha koll på tiden.

Träna på tiden
Det kan vara bra att träna på tiden. Hur lång tid behöver du på morgonen innan du går ut genom ytterdörren? Hur lång tid behövs för att ta sig till skolan, bussen eller affären? Hur lång tid tar det att gå till idrotten från klassrummet? Det kan vara bra att mäta tiden som går åt så att man lättare vet hur långt i förväg man behöver börja.

Hjälpmedel
En bestämd läxtid kan vara bra. Du kan använda ett timglas eller en timer för att ta tid när du jobbar med uppgifter eller läxor. Man kan bestämma tillsammans med sina lärare och föräldrar hur länge man ska hålla på, t.ex. läsa i en halvtimme eller räkna så många tal som möjligt på en kvart. Det kan vara skönt att känna att tiden är bestämd och att man får göra något annat efteråt.

Det finns också appar att ladda ned och som kan vara till hjälp när man vill hålla koll på tiden, t ex timstock, time timer, best sand timer med flera. Att jobba med läxor kan vara lättare om man delar upp i pass på 20 eller 30 minuter, sedan tar en paus och sedan jobbar igen. Sätt en påminnelse för arbetspasset och också för pausen, så den inte blir för lång.

Påminnelser
Att lägga in påminnelser i mobilen kan vara ett bra sätt att komma ihåg vad som ska göras och när. Kom ihåg att lägga in påminnelser i god tid innan något ska hända, så att du har tillräcklig tid att förbereda dig. Om du får veta något som du behöver komma ihåg är det viktigt att skriva in det direkt. Det är en bra vana – annars är det lätt att glömma. Att säga “det där fixar jag sedan” brukar leda till att det glöms bort. I vissa mobiler kan man även prata in ett meddelande till sig själv.

Tag hjälp av vuxna för att minnas att lägga in påminnelser. Det är inte så lätt att ändra på sig själv.

PRAKTISKA TIPS

 • Träna på klockan så mycket du kan, kanske 5 minuter varje dag?
 • Öva på ” hur lång tid tar det…?” Att gå till matsalen? Klä på sig efter idrotten? Räkna tre tal? Hur lång tid tror du det tar? Ta tid och se om det stämde.
 • Träna på att använda klockan eller mobiltelefonens larmfunktioner. Om du ska vara i klassrummet vid en viss tid, när behöver klockan ringa för att du ska hinna dit?
 • Skriv upp allt som du behöver komma ihåg direkt! Det är lätt att glömma.
 • Att lära sig använda en kalender är bra. Där kan man skriva in läxor, skrivningar och annat man ska komma ihåg. Träna på att titta på ofta.
 • Lägg in larm på mobilen som varnar dig i god tid. Ibland kan man behöva att det ringer flera gånger: t ex 2 timmar innan, 30 minuter innan och 5 minuter innan.
 • Låt vuxna hjälpa till så att du kommer ihåg att lägga in påminnelser. Det är lätt att missa och det tar tid att skapa vanor.
 • Lägg dig i tid.
 • Det kan vara bra att ha en armbandsklocka som du kan titta på med jämna mellanrum.
 • En del armbandsklockor har larmfunktioner som kan påminna om tiden.
 •  Be någon påminna dig.
 • Vakna i god tid på morgonen.