Inledning

För att klara av övergångar behöver barnet kunna avsluta det hen håller på med, kunna byta fokus, veta vad som ska hända sedan och ha en rimlig tidsuppfattning. Det här är exempel på några av de förmågor som behöver aktiveras i en övergång. Dessa förmågor utvecklas successivt och varierar också mellan olika barn. Att gå från fri lek till lunch och sedan till vila kan vara svårt och energikrävande för vissa barn. Det är dessutom en rad saker som ska göras i rörelsen mellan aktiviteterna: städa undan, gå på toaletten, välja plats, bara för att nämna några.

Tydliggörande struktur

Genom att förbereda barnen på kommande övergångar, och tydliggöra när, var och hur ges barnen bättre förutsättningar att klara av växlingen mellan olika situationer. Visuella stöd som aktivitetsscheman och checklistor kan göra att barnen får lättare att förstå vad det är för övergång, och när den ska ske. Men alla barn fungerar inte likadant, och vissa har ett större behov av stöd i övergångar. Det kan handla om att vissa behöver mer tid för att avsluta en pågående aktivitet, eller behöver förberedas i förväg inför en kommande övergång.

Ofta kan övergångar också innebära röriga situationer i allmänhet, med hög ljudnivå och oklara instruktioner. Det banar väg för att barn känner sig osäkra och då kan det uppstå problemskapande beteende. Därför kan planering, tydlighet och övning underlätta övergångar och göra dem lugnare och smidigare.

Oväntade övergångar

Idag förväntas vi människor ofta vara flexibla. Det gäller även barn i förskolan. Att hantera oväntade förändringar skapar mycket stress hos vissa barn. De kan då reagera med olika typer av beteenden som vi ofta tolkar som negativa, såsom att springa iväg, vägra, riva sönder saker och spela pajas. En del barn kan reagera på detta sätt även om övergången var planerad från början. Till och med när de har blivit påminda och förberedda. Då behövs ofta en kombination av tydliggörande pedagogik och delaktighet för att öka möjligheten för barnet att lyckas. Det handlar ofta om att vara ännu mer tydlig med vad som ska hända, var, hur, när, med vem och även varför.