Utveckling av grupper och organisationer

En samspelt arbetsgrupp gör underverk i alla organisationer. Både samarbetet och arbetsglädjen blir bättre. Jag använder mig av utbildning, workshops, teambuilding och storgruppsmetodik för att förbättra din organisation.

Organisation och ledarskap
Vill ni skapa förbättringar i organisationen eller i arbetsgruppen genom att involvera och engagera medarbetarna i en positiv förändringsprocess? Min erfarenhet av att arbeta med utveckling av såväl hela organisationer som mindre arbetsgrupper är att det går att skapa positiva förändringar som är hållbara. Det kräver ett engagerat ledarskap där chef och ledningsgrupp har tydliga gemensamma mål och skapar en väg för att tillsammans med medarbetarna nå målsättningarna.

Konferenser som engagerar
Vill du genomföra konferenser som involverar och engagerar medarbetarna. Där deras erfarenheter och intressen används för att utveckla verksamheten?

I bra konferenser används modern storgruppsmetodik där val av metod och upplägg görs tillsammans med kunden för att utfallet ska bli det rätta. Jag skapar konferenser där medarbetarna är aktiva i en positiv process för att förändra eller förbättra verksamheten, där de utbyter erfarenheter och samtidigt lär känna varandra och verksamhetens olika delar bättre.

Jag har genomfört många konferenser med stora grupper med upp till flera hundra personer. Jag har en lång rad verktyg som kan användas i olika kombinationer för att uppnå de mål som är satta för konferensen eller för förändringsprocessen. Min filosofi är att möten med många deltagare ska kunna vara roliga och engagerande, samtidigt som de är effektiva och ger resultat i den egna vardagen.

Vitalisera mötena
Att skapa möten som engagerar och ger energi i gruppen samtidigt som de är effektiva kan vitalisera hela organisationen. Det gäller att utmana det invanda och ta ledningen över vardagen. I alla verksamheter är mötet en arena för att odla relationer, komma med idéer, överföra information, hantera problem och utmaningar.

Det kan handla om ledningsgrupper, team, projekt, tillfälliga arbetsgrupper eller andra konstellationer. Med några väl beprövade metoder och en bra struktur samt en del övning kan möteskulturen i organisationen förbättras. Jag utbildar medarbetare, nyckelpersoner, chefer i att skapa en positiv möteskultur. Min utbildning utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter vilket gör att det är lätt att överföra kunskaper, metoder och förhållningssätt till den egna vardagen.

Utvecklingsarbete
Edfelt Consulting bedriver utvecklingsarbete på uppdrag av olika verksamheter och organisationer. Jag arbetar dels med att utbilda om olika metoder och dels med utvecklingsarbete för företag och organisationer med syftet att förbättra till exempel ledarskap, mötesteknik och samarbete inom arbetsgruppen.

Grupper och organisationer
Utveckla din organisation! Jag utbildar och håller workshops för att förbättra ledarskap och samspel i arbetsgruppen, lära ut modern storgruppsmetodik för deltagare som vill hålla engagerande konferenser eller för att förbättra möten i ledningsgrupper, team, projekt med flera.

Utbildningskoncept
Jag har skapat flera utbildningskoncept. Ett steg till är ett exempel. Det är en föräldrautbildning för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, med målet att stärka föräldrarna i sin roll och ge dem möjlighet att diskutera olika frågor med andra föräldrar som har barn med liknande svårigheter. Den arbetades fram tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall i en process tillsammans med medarbetare inom Habilitering & Hälsa i Stockholms län.

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer