Hjälpmedel och knep

Det finns flera olika typer av hjälpmedel och stöd för att klara av övergångar. Många pedagogiska strategier är också till hjälp för att underlätta vid förändring. 

Visuellt stöd

Flera av de hjälpmedel som kan vara mycket effektiva jobbar med visuellt stöd. Att tydliggöra övergången genom att måla en bild av vad som komma skall. Visuellt stöd i form av bilder som visar aktiviteten kan hjälpa mycket. Att ha ett schema över dagen på väggen gör det tydligt vilka moment som kommer och i vilken ordning. När något som avviker från rutinerna händer, som ett teaterbesök, en julavslutning eller en utflykt är det bra att förbereda barnen på olika sätt. Att arbeta med visuellt stöd och exempelvis visa bilder på utflyktsmålet och förklara resvägen dit är en bra sådan förberedelse.

Seriesamtal är en annan form av visuellt stöd som innebär att rita händelser i serieformat och prata om dessa. Detta kan vara användbart både i grupp, och i samtal med ett enskilda barn. Seriesamtal kan vara lämpliga både för att förbereda och tydliggöra kommande övergångssituationer men även för att förklara situationer som redan uppstått. Använd enkla streckgubbar, pratbubblor och symboler.

Auditivt stöd

Förutom synen är även hörseln ett viktigt sinne att stimulera för att tydliggöra och underlätta övergångar. Att använda ett särskilt ljud, som till exempel städmusik, eller en trumma inför samling underlättar övergången. Det kan även handla om en busvissling, ringklocka visselpipa eller en sång.

Tidshjälpmedel

Hjälpmedel för att konkretisera tiden är också användbart. Det kan handla om skapa tidslinjer för aktiviteter, och visa hur lång tid som återstår med hjälp av äggklocka, Time timer eller annat. Detta tydliggör tidsförlopp och hjälper barnen att utveckla sin tidsuppfattning.

PRAKTISKA TIPS

 • Sjunga om det vi ska göra innan vi gör det för att underlätta övergången.
 • Schema för dagen, gärna med bildstöd, som visar i vilken ordning olika saker sker.
 • Ljudsignal för övergångar, till exempel trumma för samling eller ringklocka för städning.
 • Tecken såsom kort, städplinga, musik för att signalera när det är dags att avsluta en aktivitet eller påbörja en annan.
 • Vid städning, hitta på en lek som gör städningen roligare, t.ex. alla röda saker i den lådan och alla blå i en annan, eller hur många röda saker kan du hitta under städningen.
 • Hitta på en saga som visualiserar en övergång mellan aktiviteter.
 • Vid tidskrävande övergångar kan hjälpmedel som timglas, äggklocka eller Time-timer hjälpa för att visualisera tiden. T.ex. ”När klockan ringer ska vi gå in”.
 • Ha återkommande musik som betyder städning, samma låt varje gång, så att barnen direkt känner igen och förstår att det är dags.
 • Göra övergångar roliga, till exempel övergången mellan lunch och vila, genom att gå i ett tåg till vilan.
 • Titta i en bok under en övergång för att underlätta.
 • Massageboll som kan användas i kön till toaletten.
 • Använd bildstöd vid övergångar.
 • Om du använder aktivitetsbilder, vänd blad när aktiviteten är genomförd så att det alltid är tydligt vad vi gör nu och vad som följer sedan.
 • En varningstriangel på aktivitetsschemat för att markera att något nytt sker som inte brukar hända, kan skapa trygghet för vissa barn.
 • Fysiskt tidsfördriv i längre övergångar. Mini-gympa.
 • Använd ritprat eller seriesamtal för att illustrera övergångar. Appen ritprata kan också användas.