Utbildning, handledning och utveckling

Min utgångspunkt är att kunskap från psykologin och neurovetenskaperna är användbar för att förstå det som sker i vardagen vid stress, problemskapande beteenden och svåra situationer i såväl förskola, skola och fritids som i hemmet, boendet eller i arbetslivet. Jag brinner för att de som ständigt krockar med vardagen ska bli förstådda och kunna få en tillvaro som bygger på tillit, respekt och medmänsklighet. Att istället för ständiga misslyckanden uppleva att det finns möjligheter.

David Edfelt, leg psykolog och författare

Aktuellt

Utbildning

Kunskap och verksamma strategier för en bättre vardag

Handledning

Reflektion med fokus på förståelse och lösningar

Publicerat

Böcker, skrifter, poddar, filmer och annat med fokus på vardagens utmaningar.

Tipsbanken

Psykologers kunskap och pedagogiska tips för en välfungerande skoldag

Utveckling

En samspelt arbetsgrupp gör underverk i alla organisationer

Aktuellt

Se vad som är på gång just nu