Inledning

Inledning

Numera gäller det att inte bara ha ordning på sina saker som kläder, skor, gympapåsar, böcker, läxpapper, lappar till hemmet etc utan även på sina filer i datorn. Det här kan innebära krav som vida överstiger vissa elevers förmåga. De kan behöva tydligare rutiner,...
Inledning

Struktur och rutiner

Att skapa tydlighet i vardagen genom en god struktur och goda rutiner är a och o för att kunna hålla ordning på sina saker. Var sak på sin plats I de yngre klasserna är det vanligt med bestämda platser, egna krokar och fack eller lådor medan de äldre eleverna själva...
Inledning

Miljö

Fördelen med att ha bestämda platser för saker är att man inte behöver ägna energi åt att försöka hitta dem. I de yngre åldrarna är det vanligt att man har bestämda platser för skolmaterial, kläder och andra saker men många äldre elever skulle vara hjälpta av det....
Inledning

Hjälpmedel

De vuxna kan ibland behöva visa på metoder som hjälper eleverna att skapa ordning bland sina saker. Många gånger finns här en bristande insikt om elevens förmåga. Man tror att eleven klarar att hålla reda på sina saker eftersom klasskamraterna gör det. Det finns många...
Inledning

Vad pedagogen kan göra

Pedagogen kan förenkla för elever som har svårigheter att hålla ordning på sina saker. Det viktigaste handlar om att förstå att vi är olika, vilket gör att vissa elever kommer att behöva mer stöd i form av tydliga strukturer och rutiner, påminnelser och vuxenstöd än...
Inledning

Vad du som elev kan göra

Om du vet att du har lätt att tappa bort saker och svårt att själv komma på hur du ska göra för att komma ihåg dem kan det vara bra att be någon vuxen om hjälp. Det kan handla om att de vuxna påminner dig om att ta med vissa saker eller att de hjälper dig att tänka ut...
Inledning

Vad du som förälder kan göra

En del barn har större svårigheter än andra att hålla reda på sina saker. Har ett barn svårt att överhuvudtaget koncentrera sig brukar det oftare också ha svårare att hålla ordning på saker än andra. Det är då lätt att man som förälder blir tjatig. Ett sätt att...