Vuxenutbildning

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för lärare inom universitet, högskola och annan vuxenutbildning. Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar inkl paus) men kan kortas eller utökas till heldagar helt utifrån verksamhetens behov och önskemål. Alla föreläsningar kan anpassas i förhållande till verksamhetens behov. Kontakta mig gärna för mer info.

Uppdragsutbildning – Vuxenutbildning

Utmaningar vid vuxenstudier Om lärande, välmående och konsten att styra sig själv Många studerande kan uppleva stora utmaningar när de utbildar sig. De kan ha svårt att planera och genomföra de uppgifter som ska göras, att läsa och skriva, koncentrera sig och kunna fungera socialt på det sätt som förväntas. Hur ska du som lärare möta dessa personer.? För de som har en skolgång präglad av misslyckanden kan nya svårigheter väcka negativa minnen och ge en känsla av att det inte kommer gå denna gången heller. En del har diagnoser som adhd, add, autism, dyslexi och annat. Svårigheterna att driva sig själv mot de uppställda målen kan vara omöjliga att överkomma utan mycket hjälp och stöd. Vilka strategier, metoder och förhållningssätt är hjälpsamma? Hur ska vi förstå de svårigheter som uppstår och vad kan vi göra?

 • Viktiga förutsättningar för lärande
 • Hur kan vi förstå det som ställer till det för den studerande?
 • Hur kan vi prata om det som blir svårt?
 • Anpassningar och hjälpmedel som är av vikt
 • Utvecklande och framgångsrika förhållningssätt och strategier
 • Ett systematiskt arbetssätt som kan gagna alla, såväl de studerande som er som lärare

Tydliggörande pedagogik i skolvardagen Skapa en tillgänglig utbildning med mindre stress och problemskapande beteenden Alla behöver känna sig trygga för att kunna lära och må bra. Att inte förstå vad som ska hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som händer runt den studerande i skolvardagen begripligt, hanterbart och meningsfullt. Att tillvaron känns fattbar och möjlig att klara av är avgörande för att fungera i relation till förväntningarna på den som studerar som vuxen. För de som möter stora utmaningar i vardagen är tydliggörande pedagogik avgörande. Det kan handla om personer med autism, adhd, add och andra neuropsykiatriska diagnoser. Men även andra. Tydliggörande pedagogik är bra för alla. Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och förebygga att personen misslyckas i olika situationer?

 • Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och minskar problem?
 • Hur skapar du en tydlig vardag som ökar lärande och minskar mängden utmaningar?
 • Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur och sedan, i praktiken?
 • Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans med de studerande.
 • Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
 • Hur kan du göra de vanligaste kritiska situationerna begripliga, hanterbara och meningsfulla?

Vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Självstyrning, studier och vardag. Vuxna med neuropsykiatriska diagnoser hamnar oftare i problematiska situationer än andra. Att anpassa vardagen i förhållande till den som har en funktionsnedsättning är nödvändigt. Men hur förstår vi varför det blir som det blir? Hur kan vi stötta dessa personer att nå längre och öka möjligheten till lärande, välmående och samvaro med andra.

 • Adhd, autism och andra funktionsnedsättningar – hur kan vi förstå vad som ställer till det?
 • Diagnosers möjligheter och begränsningar
 • Anpassning, träning och hjälpmedel – när använder du vad?
 • Hur kan du skapa fler utvecklande och positiva situationer för dessa studerande?
 • Hur kan ni som lärare arbeta tillsammans med de studerande och kollegorna för att åstadkomma skillnad?