Miljö

För många barn har miljöfaktorer en stor påverkan på förmågan att fokusera. Samtidigt är förskolans miljö ofta förknippad med mycket liv och rörelse, och höga ljudnivåer. För en del barn blir det omöjligt att sålla bort alla störande intryck, vilket gör det nästintill omöjligt att fokusera på en aktivitet.

Intryckssanera

Att rensa väggar från teckningar och lappar och plocka bort lösa föremål från bord och ytor är exempel på att intryckssanera. Men det handlar också om att bygga bort störande ljus och ljud. Att plocka bort tickande klockor och blinkande lampor, sätta tassar under stolar och lägga ut mjuka mattor som absorberar ljud. Detta gör att vi minskar mängden intryck som barnen utsätts för, och som potentiellt kan stjäla fokus från det de ägnar sig åt. På så sätt kan vi skapa tydliggörande miljöer som underlättar fokus och koncentration.

Anpassade miljöer

Olika typer av uppgifter kräver olika typer av miljöer. Situationer som kräver mer fokus kräver också en miljö som är anpassad för detta. Det handlar om att avgränsa den fysiska miljön, till exempel genom att befinna sig i ett mindre rum och stänga dörren. Men också att anpassa gruppstorlekar, eftersom många barn har lättare att koncentrera sig i mindre sammanhang.

PRAKTISKA TIPS

 • Minimera störande intryck och skapa en lugn lärandemiljö.
 • Tydligt organiserat och uppmärkt i lärmiljöerna. Vilket material hör hemma var.
 • Anpassa miljö efter uppgift.
 • Anpassa gruppkonstellationer utifrån förmågan att hålla fokus, till exempel vid högläsning och instruktioner.
 • Många barn har lättare att koncentrera sig i mindre grupper.
 • Anpassa ljud och ljus för att skapa stimulerande lärmiljöer.
 • Möbler i rätt storlek som ger barnen markkontakt.
 • Anpassa vissa barns placering vid samling och mat.
 • Avgränsa platsen där barnen ska koncentrera sig, lättare att hålla fokus i ett rum med stängd dörr.
 • Ibland är det lättare för barnen att koncentrera sig om det är fysiskt bekvämt, till exempel med dynor på bänkar och stolar.
 • Ren och avskalad miljö för att begränsa störande intryck underlättar vid krav på koncentration, som till exempel vid instruktioner.
 • Minimera störande saker i rummet som kan stjäla fokus. Täck över.
 • Mindre ytor kan underlätta koncentrationsförmågan.