Vad pedagogen kan göra

Vad pedagogen kan göra

Pedagogen ansvarar för att alla val som görs blir bra för både det individuella barnet och gruppen som helhet. Dessutom har de ett övergripande ansvar att bedöma valsituationen och barnets förmåga att välja. Det viktigaste blir alltså att tydliggöra vilka val som...
Vad pedagogen kan göra

Hjälpmedel och knep

En del barn behöver mycket hjälp med att göra val, eller helt enkelt anpassade miljöer med färre valsituationer. En bra strategi kan vara att endast presentera två möjliga val, och inte fler. Här kommer även vikten av strategier och hjälpmedel in. Hjälpmedel som...
Vad pedagogen kan göra

Miljö

Den omgivning vi befinner oss i har stor betydelse för vår förmåga att ta välgrundade beslut som vi inte ångrar i efterhand. Det gäller såväl vuxna som förskolebarn. För vissa barn är det extra viktigt med lugn och ro i just valsituationer, och för att ge dem rätt...
Vad pedagogen kan göra

Struktur och rutiner

Hur en valsituation designas och presenteras för barnen har stor betydelse för möjligheten att klara av den. Förskolan behöver se över hur olika valsituationer struktureras, vilka rutiner som finns och hur dessa behöver anpassas för barnens individuella förmågor....
Vad pedagogen kan göra

Inledning

Vi tänker inte alltid på hur många beslut vi behöver fatta i varje enskild stund. Både medvetna och omedvetna val görs hela tiden. När barn blir mer självgående handlar det om att de har automatiserat de olika stegen i en process såsom påklädning, handtvätt och andra...