Hjälpmedel och knep

Eftersom det finns en så pass stor variation i barns förmåga att fokusera krävs individanpassning. Förutom att anpassa de förutsättningar och krav som gäller för det enskilda barnet kan det också vara bra att ta hjälp av olika praktiska tips och hjälpmedel.

Involvera flera sinnen

För vissa barn blir det mycket lättare att lyssna och fokusera på till exempel en berättelse om de samtidigt får kolla på en bild. Det beror på att fler sinnen än bara hörseln engageras. När en saga handlar om skogen kan det vara bra att samtidigt visa bilder som relaterar till ämnet.

Individanpassa hjälpmedel

Vissa barn har inga problem att sitta stilla och lyssna, och för andra är det nästintill omöjligt. Det är inte heller säkert att alla de barn som har svårt att fokusera kommer behöva samma typ av hjälpmedel. För ett barn kan det räcka att få hålla en boll i handen, ett annat barn behöver extra visuellt stöd och det tredje barnet kan lyssna fokuserat om hen blir kliad på ryggen. Genom att tillämpa de hjälpmedel som hjälper för det individuella barnet ges alla förutsättningar att klara av situationen.

PRAKTISKA TIPS

 • Igenkänning är ett viktigt verktyg, t.ex. samma inledningssång, avslutningssång.
 • Bildstöd till aktiviteter under dagen, till exempel ”gör så här”-bilder.
 • Bilder som stöd till talet, till exempel vid instruktioner.
 • Tecken som stöd till talet (TAKK).
 • Utforska och undersök ett ämne tillsammans på ett spännande sätt så blir det lättare att behålla koncentrationen.
 • Kombinera stillasittande med fysisk aktivitet för att öka koncentrationen.
 • Låt vissa barn hålla något i händerna, till exempel ett gosedjur eller en liten boll.
 • Sånger och ramsor.
 • Konkretisera tiden, ta hjälp av timer eller timglas.
 • Konkret material i handen gör det lättare att koncentrera sig.
 • Erbjuda hjälpmedel så att alla kan lyckas.
 • Fysiskt stöd, som att sitta i pedagogens knä, kan hjälpa för att bibehålla fokus.
 • Individanpassade aktiviteter till de som har svårt att hålla fokus.
 • Involvera flera sinnen i aktiviteter.
 • Aktiviteter utformade efter barnens intressen.
 • Att visa föremål vid t.ex. sagoberättande gör det mer intressant.