Miljö

Den omgivning vi befinner oss i har stor betydelse för vår förmåga att ta välgrundade beslut som vi inte ångrar i efterhand. Det gäller såväl vuxna som förskolebarn. För vissa barn är det extra viktigt med lugn och ro i just valsituationer, och för att ge dem rätt förutsättningar behöver vi anpassa miljön efter barnens behov. Det gäller både den fysiska miljön såsom ljudnivå och gruppstorlek, men även den pedagogiska miljön.

Utnyttja den fysiska miljön i valsituationer

Genom att ha fysiskt avgränsade stationer för olika aktiviteter, och låta barnen gå till den station de väljer, utnyttjas miljön för att underlätta valet. Till exempel att de som vill rita får gå till ett rum och de som vill bygga lego till ett annat. Det blir på så sätt tydligare för barnen att de behöver göra ett val. Även själva beslutsfattandet förtydligas genom att barnet fysiskt går in i det rum de väljer. När barnen sen har förflyttat sig till den station de väljer blir det också lättare att stå fast i sitt val. Speciellt om det är i ett fysiskt avgränsat utrymme, som ett eget rum. På så sätt undgås även distraktioner från de andra barnen som sysslar med andra aktiviteter.

Pedagogisk och emotionell miljö

Miljön behöver tydliggöra vad ett val handlar om genom att ge svar på frågorna vad, när, hur, var, med vem och varför. En pedagogisk miljö är lyhörd för barnens förmåga att fatta beslut, och se till att de inte hamnar i en situation där stress uppstår. Genom att göra barnet delaktig i processen och beslutsfattandet är det lättare att förstå barnets situation, och därmed att göra anpassningar efter denna.

PRAKTISKA TIPS

  • Fysiskt avgränsade stationer för olika aktiviteter. Barnen går till den station de väljer.
  • Gör val i mindre grupp för att minimera barnens påverkan av hur kompisarna väljer.
  • Låt barnen göra val i en trygg och lugn miljö, utan onödiga distraktioner.
  • Märk upp lådor, skåp och annat så att barnen vet var saker hör hemma.
  • Bilder/foton på dörrar till olika rum som visar vilka aktiviteter man ägnar sig åt i det rummet. Tydlig fysisk aspekt av att göra ett val när barnet går in i rummet.
  • Varje barn kan ha en bild på sig själv som man fäster på det aktuella rummet där man leker. Detta tydliggör hur många som är i ett rum och när det är fullt. Till exempel kan det finnas fem rutor där man kan fästa sitt foto, om alla är upptagna blir det tydligt att det är fullt.
  • Dela upp aktiviteter mellan olika rum, utrusta rummen med ett urval av material efter valda koncept. Till exempel det blå rummet är legorummet.
  • Tydlig lekkarta inomhus och utomhus som visualiserar i vilka utrymmen olika lekar tar plats.
  • Väljavägg: uppdelad på olika kategorier, visar olika aktiviteter och lekar som barnen kan välja mellan. Valmöjligheterna kan variera från dag till dag, alla möjligheter finns inte samtidigt. Kan även anpassas efter individens förmåga att göra val.