Struktur och rutiner

Nya situationer kan innebära stressmoment för både barn och pedagoger. De kan väcka känslor av osäkerhet och kan ibland leda till problemskapande beteende, framförallt hos de barn som behöver längre tid på sig innan de blir bekväma i nya situationer. 

Planera och skapa en välfungerande struktur i nya situationer

I en ny situation med tydlig struktur vet både barn och pedagoger vad som ska ske och i vilken ordning. Nya händelser är nedbrutna i delmoment. Det är tydligt för barnen vilka pedagoger som är med, var de befinner sig och vad som kommer att ske. Det finns tid och onödiga stressmoment är bortplanerade. Dessutom finns en redan i förväg en plan B för de barn som inte klarar av situationen.

Ha som regel att förbereda barnen innan nya situationer

Försök se till att förbereda barnen inför nya situationer och att skapa rutiner för hur detta går till. Till exempel kan en rutin vara att visa en bild på ny personal eller nya barn innan de börjar på förskolan. Eller att berätta om utflykter i god tid och kanske visa bilder på utflyktsmålet. Förklara för barnen hur, när och varför de nya situationerna uppstår, till exempel varför vi har en ni vikarie den här veckan, eller varför vi ska ta en ny väg till parken som vi inte tidigare har gått. Ibland behöver informationen repeteras flera gånger.

PRAKTISKA TIPS

 • Prata om det nya i god tid innan det sker.
 • Visa konkret hur den nya situationen fungerar genom att till exempel spela upp teater, använda fingerdockor, visa film eller bilder.
 • Förankra nya situationer med barnen innan, gärna flera gånger.
 • Förbered nya situationer genom att prata om dem i en redan van situation.
 • Planera för att ha en plan B och kanske även C och
 • Planera så att det finns gott om tid och inte blir stressigt i nya situationer.
 • Planera och förbered nya situationer i god tid innan.
 • Tydliga instruktioner inför nya aktiviteter.
 • Utvärdera nya situationer efteråt, gärna tillsammans med barnen.
 • Ge möjlighet till att vara iakttagare eller passiv deltagare, t.ex. om barnen ska prova en ny lek eller dans.
 • Dela upp nya situationer i delmoment.
 • Förbered en gemensam strategi i arbetslaget.
 • Förbered alternativ och valmöjligheter för de som inte vågar sig på nyheter direkt.
 • Möt nya situationer med några barn i taget, dela upp i mindre grupper.
 • Vid byte av plats t.ex. på vilan visar vi barnet den nya platsen innan alla andra kommer in i rummet, barnet kan få ”provligga” den nya platsen.
 • Förbereda barnen innan det kommer nya personer till förskolan.
 • Bilda konstellationer där ett barn känner till situationen, hen kan hjälpa och vägleda de barn som inte känner igen den.
 • Ge barnen möjlighet att uttrycka sina förväntningar på nya situationer, samt att utvärdera dem efteråt.
 • Om möjligt minimera intryck resten av dagen efter en ny situation.