Hjälpmedel och knep

För att hjälpa barnen att klara av nya situationer så bra som möjligt kan pedagogen använda sig av flera hjälpmedel. Inför en ny situation kan det till exempel handla om att förbereda barnen med hjälp av instruktioner och visuellt stöd som ökar möjligheten till igenkänning. Det kan också handla om att visualisera tid och att hjälpa barnet att skärma av intryck som riskerar att bli övermäktiga.

Visuellt stöd som hjälpmedel

Genom att visa bilder eller en kort film på en ny plats barnen ska besöka, eller att visa bild på en ny pedagog som ska börja på förskolan, får barnen möjlighet att föreställa sig den nya situationen redan i förväg. Detta gör det lättare för barnen att mentalt förbereda sig för en ny situation.

Trygghet i nya situationer

Ett annat verktyg för att underlätta nya situationer är att använda sig av bekanta föremål och aktiviteter för att skapa en känsla av trygghet hos barnen. Till exempel kan vissa barn få ta med sig ett föremål som inger trygghet, som ett gosedjur eller en leksak. För gruppen i helhet kan det handla om att till exempel sjunga en ramsa som barnen känner till väl, eller att utföra en annan aktivitet som barnen känner sig trygga och bekväma i, och på så sätt kombinera kända och okända moment.

PRAKTISKA TIPS

 • Förbered inför nya situationer med både bild och ord, till exempel berätta om och visa bilder på en plats ni ska besöka.
 • Låta barnet ha en trygghet med sig, t.ex. gosedjur, napp eller
 • Bryt ned nya situationer i mindre delar som är lättare att överblicka för barnen.
 • Filma och se tillbaka på nya situationer tillsammans med barnen, för att se vad vi har gjort och som en förberedelse inför nästa tillfälle.
 • Filma nya situationer och använd filmen för att utvärdera vad vi som pedagoger kan göra bättre.
 • Om möjligt, visa film på den nya situationen innan barnen ställs inför den, så att de vet vad de kan förvänta sig.
 • Länk mellan nuvarande situation och ny situation, t.ex. genom att barnet tar med sig en bekant leksak in i den nya situationen.
 • För vissa barn kan det hjälpa att iaktta andra barn i en ny situation innan de själva vågar sig in i den. Det kan vara antingen på plats eller att iaktta andra barn på film i förväg.
 • Skapa trygghet på en ny plats genom att göra en för barnen välkänd aktivitet. T.ex. miniröris, sjunga en bekant sång etc.
 • Träna barnen i förväg inför nya situationer, till exempel leka att de åker buss: sätt upp stolar, öva på att stiga av och på osv.
 • Ritprata om den nya situationen i förväg. Vad, var, vem, hur, när, varför?
 • Rollspel inför nya situationer.
 • Använd tidshjälpmedel som äggklocka, TimeTimer eller liknande för att visa hur lång tid en aktivitet ska pågå.
 • Det finns barn som kan behöva hörselskydd i bullriga miljöer med många intryck. Även keps och solglasögon för att skärma av ljus och synintryck kan vara till hjälp.