Miljö

Placeringen i klassrummet och gruppkonstellationer kan vara betydelsefullt för vissa elever.

Fasta platser i klassrummet är lugnande för elever som har svårt med det sociala samspelet. Mycket energi går annars åt för att fundera över var de ska sitta och med vem. Elever som har svårt att själva initiera kontakt med andra kan ha hjälp av att läraren gör gruppindelningar och eventuellt passar på att introducera elever för varandra.

Plats att dra sig undan på
Att ha möjlighet att växla mellan att vara med andra och att kunna dra sig undan är viktigt för elever av det mer introverta slaget. En lugn plats där man kan läsa, spela ett spel eller bara få vara kan vara ett andningshål.

Affektutbrott
För elever som lätt hamnar i affekt kan det vara viktigt att det finns en plats att gå undan till för att lugna ner sig. Det kan minska risken för utbrott. Man behöver ha pratat tidigare med eleven om detta. Platsen kan vara en bänk, soffa eller en hörna någonstans. Förutsättningen för att det ska bli bra är att detta är något som eleven själv tror skulle hjälpa.

Friare stunder
Aktiviteter som utflykter, besök i simhallen och friluftsdagar underlättas om man i förväg tänkt igenom vilka kritiska situationer som kan uppstå. En del elever behöver en detaljerad genomgång av vad som ska hända och hur det ser ut dit de kommer.

Fritidsverksamheten är ofta en särskilt besvärlig arena för elever som har svårt för sociala situationer. Här kan det underlätta om det finns särskilda platser för olika aktiviteter så att de som behöver mer lugn och ro kan få det. Att ha en strukturerad verksamhet som det är lätt att få grepp om är en viktig del i elevens miljö.

PRAKTISKA TIPS

 • Det ska kännas tryggt att vara i klassrummet, barnen ska inte känna oro inför gruppkonstellationer, placering mm.
 • Öppenhet i klassen om den enskildes svårigheter.
 • Vi måste poängtera för barnen att alla är olika och att vi beter oss på olika sätt.
 • Diamantregeln: man ska behandla andra som just den vill bli behandlad. Eftersom alla är olika vill ingen bli behandlad lika som andra.
 • Placering med någon som är strukturerad och målmedveten.
 • Kompisträd på skolgården dit man kan gå om man känner sig ensam. Så får alla andra barn hålla uppsikt över trädet och om det är någon där som behöver en lekkompis.
 • Underlättar med fasta platser i grundskoleklasser och att läraren styr gruppindelning.
 • Bestämda platser i klassrummet.
 • Jobba i mindre grupprum.
 • Föregå med gott exempel, läraren sitter i matsalen och pratar med eleverna under måltiderna.
 • Om grupper görs, se till att alla vet vad de ska göra.