Vad pedagogen kan göra

I alla övergångar har pedagogen en central roll som kommunikatör och stöd. Det handlar bland annat om delaktighet, att involvera barnen i det som ska hända så att de får koll och sedan påminna om det som ska hända härnäst. Pedagogen behöver kunna känna av vilka barn som behöver mer tid för övergångar, eller kanske mer tid för att avsluta en pågående aktivitet. Pedagogen kan också höja glädjen i övergångar, till exempel genom att berätta om nästa moment på ett entusiastiskt och intresseväckande sätt. Detta kan ofta leda till att själva övergången blir smidigare.

Behålla lugnet

En oerhört viktig och avgörande faktor för att övergångar ska fungera väl, är att pedagogen behåller lugnet även i stressiga situationer. Om barnen känner av att pedagogen är lugn, bidrar det till att barnen känner sig säkra och trygga i situationen. Detta är speciellt viktigt vid övergångar till situationer som barnen är nya inför.

Individanpassa

Pedagogen har en avgörande roll i att individanpassa övergångar. Att ta hänsyn till barnens olika behov, såväl som barnens dagsform är något endast pedagogen kan göra. Ibland behövs extra tydliga instruktioner eller lite extra tid avsatt till övergångar, och vissa dagar kan faktiskt antalet övergångar behöva anpassas för en individ eller för gruppen som helhet.

PRAKTISKA TIPS

 • Känn in situationen inför en övergång, vilka är redo att avbryta och vilka behöver lite mer tid för att avsluta.
 • Vara tydlig med barnen vad som händer nu och vad som händer härnäst.
 • Stötta de barnen som behöver mer vägledning och stöd genom övergångar. Vissa kan behöva hjälp att avsluta en aktivitet.
 • Var lugn och närvarande som pedagog, behåll lugnet även i stressiga situationer.
 • Höj glädjen i övergångar, entusiasmera barnen. Få nästa moment att låta intressant och spännande.
 • Förbered i god tid så att leken kan avslutas på ett naturligt sätt och inte får ett alltför abrupt slut.
 • Ge tid till att avsluta aktuella aktiviteter innan nya påbörjas.
 • Diskutera övergångar med barnen.
 • Ögonkontakt, fysisk beröring, t.ex. hålla i handen.
 • Göra övergången till en förlängd lek av den redan pågående aktiviteten istället för ett abrupt slut.
 • Tänk på och optimera antalet övergångar och situationer som innebär väntan.
 • Var extra tydlig vid oväntade övergångar. Visa tydligt vad som förväntas av barnen.
 • Ta hänsyn till barnens dagsform, var lyhörd som vuxen.
 • Förbered barnen på övergångar. ”om fem minuter händer detta”.
 • Checka av så att barnen har förstått utdelade instruktioner.
 • Innan du påminner, fråga barnet ”kommer du ihåg vad du ska göra nu?”, ge chansen att komma ihåg själv.