Vad du som förälder kan göra

En del barn har större svårigheter än andra att hålla reda på sina saker. Har ett barn svårt att överhuvudtaget koncentrera sig brukar det oftare också ha svårare att hålla ordning på saker än andra. Det är då lätt att man som förälder blir tjatig.

Ett sätt att försöka påverka den här situationen är att skapa tydliga strukturer och rutiner. Det kan t.ex. handla om att ha bestämda platser för saker eller checklistor och påminnelser om sådant som ska göras eller tas med till t ex skolan, träningen etc.

Involvera barnet
Det kan vara bra att involvera barnet i planeringen och i t ex packandet av väskor, städning, eller annat som ska göras, även om barnet inte klarar av det på egen hand. Detta ger träning i att se hur man gör, och kan så småningom  leda till att barnet klarar allt samman självt. En del barn vet inte säkert om de har med sig en frukt i väskan eller vilka regnkläder som är deras egna, vilket kan leda till att de inte använder sådant de har med sig. Att ta med barnet i organisationen kan till en början ta mer tid, men det får du igen senare.

Kontakt med skolan
För en del barn är det viktigt att lärare och föräldrar har mer kontakt med varandra för att hjälpa barnet att verkligen få med sig de saker som behövs.

 

PRAKTISKA TIPS

  • Namnlapp på ryggsäcken eller väskan.
  • Packa väskan kvällen innan.
  • Skriv namn i barnets kläder och på sakerna.
  • Checklista hemma och i skolan.
  • Mailkontakt med lärare.
  • Påminnelselappar som sitter på strategiska ställen, t ex i hallen för att komma ihåg vad barnet ska ta med sig innan han/hon går hemifrån.
  • Gör ett städschema tillsammans med barnet där ni delar upp städningen i olika moment. För vissa barn är det bra med en lista som kan prickas av.
  • Om barnet har väldigt svårt att få med sig läxböcker hem kan du diskutera med skolan om ni kan få extraböcker att ha hemma.
  • Lådor och fack som är märkta underlättar för barnet att hålla reda på sina saker.
  • Hjälp ditt barn att träna på att lägga in påminnelser i mobilen. Vissa påminnelser kan vara regelbundna som t ex att det ringer kvällen innan idrotten.